yengo

มวยน่าเล่น

เรตมวยวันนี้


วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มวยช่อง 3 เสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เปลี่ยนอีกแล้ว

คูมวยเปลี่ยนบ่อยมากทุกช่องจนหาข้อมูลกันไม่ทัน แน่นอนก็วันชั่งนำหนักครับ ถึงจะพอมองออกว่ามวยจะมาอย่างไร สำหรับคูมวยล่าสุดช่อง 3


1 ยอดขุนศึก ส.สุชาติ 105
ช๊อปเปอร์ ก.สะเภาทอง

2 พรมงคล เคทียิม 121
ศิลาเพชร พรวารินทร์

3 เดชฤทธิ์ ภพธีระธรรม 160
พนม ท็อปคิงบ๊อกซิ่ง

4 จ้าวฤทธิ์ ลูกจำปาชัย110
เพชรมุกดำ ส.นันทวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกทีจีเอ็น เสาร์ 1 ก.ย. 55 เวลา 16.00น. ลุมพินี1 เนเงิน ลูกเจ้าแม่สายวารี 102 - - - - - 
แพ้คะแนน น้องเบียร์ เอกบางไทร 28 ตุลาคม 54 ลุมพินี100
ชนะคะแนน น้องเบียร์ เอกบางไทร 19 พ.ย. 54 ทีจีเอ็น102
แพ้คะแนน ไฟป่า ส.ณรงค์ฤทธิ์ 27 ธันวาคม 54 ลุมพินี100
ชนะคะแนน น้องเบียร์ โฮคิทเช่น 21 กุมภาพันธ์ 55 ลุมพินี102
ชนะคะแนน เพชรหนองแต้ ส.ศิริลักษณ์ 23 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น106
จะชนะ
สิทธิศักดิ์ ศิษย์บุญมี 
……………………………………………………………
2 เอกอนันต์ เจ.เอส.ที. (ศิษย์พิชิตชัย,เอก ส.เพลินจิต) 102 
ชนะน็อก3 จอมโหด ทรัพย์เรืองเนตร 27 ตุลาคม 54 ราชดำเนิน94
แพ้น็อก4 คมสันต์ ต.หลังสวน 17 ธันวาคม 54 ทีจีเอ็น106
ชนะคะแนน น้องเบียร์ โฮคิทเช่น 28 มกราคม 55 ลุมพินี104
ชนะคะแนน โปลิศน้อย ลูกเอราวัณ 25 กุมภาพันธ์ 55 ทีจีเอ็น104
แพ้คะแนน วรวุฒิ ช.จันมณี 18 มีนาคม 55 อัศวินดำ 99
แพ้คะแนน ลานบุญ เพชรโนนนารายณ์ 9 พ.ค. 55 ราชดำเนิน102
ชนะคะแนน น้องเบียร์ โฮคิทเช่น 9 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น104
จะชนะ
เพชรอัศวิน (บัณฑิตน้อย) รร.กีฬาโคราช
แพ้ทีเคโอ3 ก้องแสนชัย อ.จิรวรรณ 24 พ.ย. 54 โคราช
ชนะน็อก4 เมืองคง ภารสมบูรณ์ 18 เม.ย. 55 ราชดำเนิน103.5
เสมอ โชคดี ศิษย์จ่าเต๋อ 23 พ.ค.55 102
ชนะคะแนน โชคดี ศิษย์จ่าเต๋อ 25 มิ.ย.55 ราชดำเนิน102
……………………………………………………………
3 ก้องศึกดิ์ ศักดิ์คงกำไร (เพชรสี่หมื่น) 112 
ชนะคะแนน พานเพชร ต.พงษ์ศิลา 5 พฤศจิกายน ลุมพินี100
แพ้คะแนน ก้องเมืองลุง แก้วสัมฤทธิ์ 15 มีนาคม 55 จ.พัทลุ
ชนะคะแนน ยอดขุนพล ศิษย์ จ. 7 พ.ค.55 นครศรีธรรมราช
ชนะน็อก3 เพชรบางขลัง อ.ศิรินทร์ทิพย์ 12 มิ.ย.55 ทรูวิชั่นส์113
ชนะคะแนน เพชรคันธง ป.เพชรศิริ 8 ก.ค.55 ตรัง
แพ้คะแนน เพชรมณี ช.ชาญเดช 21 ก.ค.55 ทีจีเอ็น112
จะชนะ
ยอดนิยม(ลูกกรอกทอง) ส.พุ่มพันธ์ม่วง
ชนะคะแนน โอโรโน่ ก.สกุลเชื้อ 29 ตุลาคม54 ทีจีเอ็น106
แพ้น็อก4 เสือคิม ศิษย์เจ๊แต๋ว 30 ธันวาคม 54 ลุมพินี105
แพ้น็อก4 ตลาดแขก ศักดิ์สำฤทธิ์ 7 กุมภาพันธ์ 55 ลุมพินี109
แพ้คะแนน เรืองเดช ส.รังสรรค์ 24 มีนาคม55 วิถีไทย111
แพ้คะแนน ปิ่นเพชร ฟ้าคำอินทร์ 1 พ.ค.55 ลุมพินี109
ชนะคะแนนก้องเมืองตาก ท.พราน49 วันที่ 17 พ.ค.55 เทพประสิทธิ์
ชนะน็อก4 ยอดแก่น ลูกพระบาท 2 มิ.ย.55 วิถีไทย111
แพ้คะแนน ยางโทน ศิษย์ป๋านนท์ 28 ก.ค.55 ทีจีเอ็น112
……………………………………………………………
4(คู่เอก) เพชรดำ ร.ร.กีฬาโคราช 130 
ชนะน็อก4 แสงเพชร โฮมเคทอง 13 พฤศจิกายน54 ราชดำเนิน126
เสมอ ณัฐพล เกียรติอาวรณ์ 21 กุมภาพันธ์ 55 ลุมพินี130
แพ้คะแนน ณัฐพล เกียรติอาวรณ์ 6 เมษายน55 ลุมพินี130
แพ้น็อก5 ดาวตรัง ช.ณ พัทลุง 8 พ.ค.55 ลุมพินี130
ชนะน็อก4 วังทอง เพชรพญาไท 26พ.ค.55 บุรีรัมย์
แพ้คะแนน เก้าพนม ศิษย์ ว.พ. 30 ก.ค.55 นครราชสีมา
จะแพ้
ป.ต.ท.เพชรรุ่งเรือง 
แพ้คะแนน เมฆน้อย ส.ด่านชัย 27 ธันวาคม 54 ลุมพินี123
ชนะคะแนน เงินทองคำ อ.ประดับยนต์ 28 ม.ค. 55 ลุมพินี134
ชนะคะแนน เมฆนำชัย ส.ส.สุริยะ 25 กุมภาพันธ์ 55 อ้อมน้อย123
ชนะคะแนน ยอดสยาม เพชรสุภาพรรณ 24 มีนาคม 55 ทีจีเอ็น130
ชนะคะแนน ยอดสยาม เพชรสุภาพรรณ 26 พ.ค.55 ทีจีเอ็น130
ชนะคะแนน ชัยมงคล ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 7 ก.ค.55 ทีจีเอ็น130
……………………………………………………………
5 บุญหลง โฮคิทเช่น(พยัคฆ์เมืองชล) 100 
ชนะคะแนน ใบเพชรเล็ก ลูกเจ้าแม่สายวารี 19 พ.ย.54 ทีจีเอ็น106
แพ้คะแนน คมเพชรเล็ก ลูกเจ้าแม่สายวารี 17 ธ.ค.54 ทีจีเอ็น101
ชนะคะแนน เพชรบางช้าง ส.เจ๊เลี้ยง 28 ม.ค. 55 ลุมพินี102
แพ้คะแนน กระนวนจิ๋ว ส.อรัญชัย 25 กุมภาพันธ์ 55 ทีจีเอ็น102
แพ้คะแนน ยอดปฐพี ส.ศิริลักษณ์ 7 เมษายน55 ทีจีเอ็103
ชนะคะแนน ปลื้ม ศิษย์ผู้กองทศพล 26 พ.ค.55 ทีจีเอ็น102
ชนะน็อก1 เพชรพลังชัย ต.หลักสอง 23 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น106
แพ้คะแนน มังกรหยก ศักดิ์วรพงษ์ 5 ก.ค.55 ชลบุรี
ชนะคะแนน ทะเลทอง วันดีเกษตร 28 ก.ค.55 ทีจีเอ็น 102
จะชนะ
เพชรสนั่น พยัคฆ์กันทร 
ชนะคะแนน แสนชัยเล็ก ป.พรแสนชัย จ.พัทลุง
ชนะคะแนน เพชรสยาม ตากใบการช่าง 24 มีนาคม55 ทีจีเอ็น101
ชนะคะแนน เพชรใหม่ ตากใบการช่าง 5 พ.ค.55 ทีจีเอ็น102
……………………………………………………………
6 คมเพชร ลูกเจ้าแม่สายวารี 108 
ชนะคะแนน บุญหลง โฮคิทเช่น 17 ธันวาคม 54 ทีจีเอ็น101
แพ้คะแนน เพชรบุญยัง เพชรสีแพร 5 พ.ค. 55 ทีจีเอ็น103
แพ้คะแนน พันมงคล เพชรสุภาพรรณ 7 ก.ค.55 ทีจีเอ็น108
จะชนะ
ดีเซลเล็ก เกียรติรัชดา (ป.โชคปรีชา)
แพ้น็อก1 แจ๊คสยาม ร.ร.กีฬาศรีสะเกษ 7 ก.ค.55 ทีสปอร์ต108
……………………………………………………………
7 ยอดขุนทัพ เทศบาลตะโหมด 
จะแพ้
แสบจริง แสบพัทยา 
ชนะน็อก3 สิงห์วิทย์ ก่อเกียรติยิมส์ 18 ส.ค.55 ทีจีเอ็น106
……………………………………………………………
8 เพชรสุวรรณภูมิ พ.นิภาพร 126 
ชนะคะแนน พยัคฆ์ทมิฬ ชายมีนบุรี 7 เมษายน55 ทีจีเอ็น126
แพ้น็อก2 ยอดกล้าศึก ศิษย์ ก. 23 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น130
จะชนะ
ยอดธงชัย ส.กลิ่นมี 
ชนะคะแนน เพชรทองดี เกียรติทองดี 24 ต.ค.54 ราชดำเนิน115
แพ้คะแนน เพชรทองดี เกียรติทองดี 30 มกราคม 55 ราชดำเนิน117
……………………………………………………………
9 อาณาจักร เพชรศรีแพร (เทศบาลตะโหมด) 100 
แพ้คะแนน หนุ่มตรังน้อย ส.ลานชัย บางขัน
ชนะคะแนนตี๋เล็ก ส.จ.มนตรี 24 มีนาคม 55 TGN92
จะชนะ
เพชรสิงห์ขร เกียรติรัชดา (ก.เสถียรยิมส์)
ชนะคะแนน ของโปรด ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 27 พ.ค.55 ราชดำเนิน90
 โดย กอบ หทัยราษฏร์

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวยชอบช่อง เสาร์ที่ 1 กันยายน 2555


1. ยอดขุนศึก ส.สุชาติ 105 ป.
    ช๊อปเปอร์ ก.สะเภาทอง   น่าจะชนะ ชั้นเชิงมวยเหนือกว่า

2. เดชศักดา ศิษย์สองพี่น้อง  123 ป. น่าจะชนะได้ขยัน หัวใจดีกว่า 
    รุ่งเพชร ไก่ย่างห้าดาว

3. เดชฤทธิ์ ภพธีระธรรม    160 ป. น่าจะชนะ ฝีมือ
เหนือกว่า
    พนม ท็อปคิงบ๊อกซิ่ง

4. จ้าวฤทธิ์ ลูกจำปาชัย  110 ป.
    เพชรมุกดา ส.นันทวงศ์  น่าจะชนะได้

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มวยเด็ด 7 สี อาทิตย์ที่ 2 ก.ย.55 มีมวยดีให้เล่น


1.นักรบ ว.สุนทรนนท์ vs.  แสนวิเศษ ป.พงษ์สว่าง
ชอบที่ นักรบ ว.สุนทรนนท์ 
2.อนุวัฒน์ ศิษย์ฮอม vs.ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์
 ชอบที่ ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ 
3.พงษ์เพชร สมพงษ์มาบตาพุด vs. เอกชัย ศิษย์ผู้พันตู่
 ชอบที่ พงษ์เพชร สมพงษ์มาบตาพุด 
4.แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต vs. สิงห์ดำ ศักดิ์รังสิต 
ชอบที่  แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต 

เป็นการชอบนะครับ สำหรับเหตุผลการแชร์กันนะครับ

แทงบอลออนไลน์ ไม่เสียค่าน้ำ

ฤดูกาล แข่งขันฟุตบอลเปิดแล้ว หาที่แทงบอล ที่ปลอดภัยเลือกทีมได้ดังใจ แทงบอลออนไลน์ คลิกที่่ป้าย 


วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มวยช่อง 9 ศึกอัศวินดำ อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555

1.กำแพงเพชร ส.สมโชค 40
มวยจังหวะ ฝีมือจัด เหลี่ยมดี ต้นๆไปก่อนแ
น่ชนะน็อก2 ไมค์ ศิษย์เจ๊รุ้ง 29 เม.ย.55 อัศวินดำ40
แพ้คะแนน จงสนั่น เกียรติทรงวุฒิ 20 พ.ค. 55 อัศวินดำ40
ชนะคะแนน ไผ่ตัน ศิษย์หมวดวี 17 มิ.ย.55 อัศวินดำ 40
ชนะคะแนน ไผ่ตัน ศิษย์หมอศรี 29 ก.ค.55 อัศวินดำ40
จะชนะ
จงสนั่น จ่าบ่าวกองสืบ (เกียรติทรงวุฒิ)
มวยปล้ำเข่า ปลายดี เกาะตี 
แพ้คะแนน ยอดปกรณ์ ส.กิ่งรัตน์ จ.สุราษฏร์ธานี
ชนะคะแนน กำแพงเพชร ส.สมโชค 20 พ.ค. 55 อัศวินดำ40
แพ้น็อก3 เพชรภูผา ห้างทองเยาวราช 24 มิ.ย.55 อัศวินดำ100
……………………………………….
2. ลิขิต แครี่บอย 108
มวยหมัดหนักแรง ร่างกายล่าสุด สมบูรณ์ดี
เสมอ ยอดเมืองดาบ เกียรติไพลิน 12 กุมภาพันธ์ 55 อัศวินดำ108
ชนะคะแนน ยอดเมืองดาบ เกียรติไพลิน 18 มีนาคม 55 อัศวินดำ 108
ชนะ/แพ้คะแนน มาลัยเงิน ศิษย์ครูโนช ช่อง 9
แพ้คะแนน ฤทธิไกร แก้วสัมฤทธิ์ 22 เม.ย. 55 อัศวินดำ108
ชนะคะแนน หนุ่มน้อย ศิษย์เจ๊เหมียว 15 ก.ค.55 อัศวินดำ108
จะชนะ
มรกต คมสายไหม (ก.สะเภาทอง,เพชรสี่หมื่น)
มวยจังหวะฝีมือ รูปร่างได้เปรียบ เหลี่ยมดี เข่าตีอยู่ ถ้าโดนจังๆ ลง
ชนะคะแนน รุ่งเรืองศักดิ์ ลูกร่มเกล้า 21 มีนาคม 55 ราชดำเนิน106
แพ้คะแนน วีระเดช ส.ธงชัย 13 เมษายน 55 ลุมพินี
แพ้คะแนน เพชรนำชัย ว.สังข์ประไพ 19 พ.ค. 55 อ้อมน้อย108
แพ้น็อก2 วีระเดช ส.ธงชัย อังคาร 19 มิ.ย.55 ลุมพินี106
ชนะคะแนน ปฏักทอง พลาวุธ 8 ก.ค.55 ตรัง
แพ้คะแนน ก้าว ส.เพลินจิต อาทิตย์ 5 ส.ค.55 รดน.107
…………………………………………
3 มาลัยเงิน ศิษย์ครูโนช 108 (มวยเครือปิ่นสินชัย)
ฝีมือไม่เท่าไหร่ มวยเข่า แต่ไม่ชอบเดิน ปลายแรงน้อย แต่หน้าเสื่อแข็ง
แพ้คะแนน ฤทธิไกร แก้วสัมฤทธิ์ 27 ตุลาคม 54 ราชดำเนิน105
แพ้/ชนะคะแนน ลิขิต แครี่บอย อัศวินดำ
แพ้คะแนน พันพยัคฆ์ โคกชะงาย 1 เมษายน 55 อัศวินดำ108
แพ้คะแนน ชัยศิริ ศักดิ์นิรันดร์รัตน์ 27 เม.ย.55 สุราษฏร์
ชนะคะแนน ชัยเดช เทศบาลบางสวรรค์ 7 พ.ค.55 นครศรีธรรมราช
ชนะคะแนน ติ่งทอง จ.นพรัตน์ จ.สุราษฯ
ชนะคะแนน ติ่งทอง จ.นพรัตน์ 27 ก.ค. 55 สุราษฯ
จะชนะ
เป็นเลิศ ม.เข็มทิศ 
มวยเก๋าส์เป็น เข่าแข็งแรงกว่า
แพ้น็อก5 กวางทอง ศิษย์เซียนมะ 29 มิ.ย.55 ยะลา
……………………………………….
4 . ต่อเงิน ต.วีระชาติ 40
จะชนะ
ธนูเงิน ต.อนันต์ชัย
………………………………………………………………………….
5.เพชรภูผา ห้างทองเยาวราช 42
แพ้คะแนน ประดู่ดำ ป.เรืองรัมย์ 5 กุมภาพันธ์ 55 ราชดำเนิน84
ชนะคะแนน ไผ่ตัน ศิษย์หมวดวี 13 พ.ค. 2555 อัศวินดำ 38
ชนะน็อก3 จงสนั่น จ่าบ่าวกองสืบ 24 มิ.ย.55 อัศวินดำ100
แพ้คะแนน เด่นกัณใหญ่ เชษฐ์ทุ่งหว้า 22 ก.ค.55 อัศวินดำ40
จะชนะ
เก้ายอด ศิษย์ไทรทอง (เกียรติไกรทอง)
เสมอ บัวแดง ล้อเหล็กยิม พุธที่ 14 มีนาคม 2555 ราชดำเนิน90
แพ้คะแนน พลายพยัคฆ์ ศิษย์พีระพงษ์ 5 ก.ค.55 นครราชสีมา
แพ้น็อก5 เพชรสีนิล ทับทิมทองรีสอร์ท 23 ก.ค.55 นครราชสีมา
……………………………………………………………………………… 


ข้อมูล โดย กอบ หทัยราษฏร์

คู่มวยช่อง 7 อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555

  1นักรบ ว.สุนทรนนท์
ก้องสุวรรณแจ้งถอนครับเอา แสนวิเศษ ป.พงษ์สว่าง(มาเสริมแทน) 115

2 อนุวัฒน์ ศิษย์ฮอม
ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ 105

3 หยกเพชร สมพงษ์มาบตาพุด
เอกชัย ศิษย์ผู้พันตู่ 115

4 เเสนเก่ง กีล่าสปอร์ต 119
สิงห์ดำ ศักดิ์รังสิต(ว.รุ่งนิรันดร์)

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ช่อง 3 ช่อง NBT


 คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย เสาร์ 1 ก.ย. 55 อ้อมน้อย เวลา 12.15 น
1 ยอดขุนศึก ส.สุชาติ 105
เตะต่อยดี มวยเข่า ไอคิวเป็นรอง เคยแพ้ แพ้ทาง มวยฝีมือ 
แพ้คะแนน ช็อปเปอร์ ก.สะเภาทอง 23 ธันวาคม 54 ลุมพินี106
แพ้คะแนน ยอดบัวเพชร ไทเกอร์มวยไทย 31 มกราคม55 ลุมพินี106
แพ้คะแนน เพชรอรุณ ลูกหนองยายเทียม 30 มีนาคม 55 จ.สุรินทร์
ชนะคะแนน ยอดบรรพต ยะเกียรติเพชร 22 เม.ย. 55 บุรีรัมย์ 
แพ้น็อก1 ชายน้อย วรวุฒิ ศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2555 ลุมพินี112
ชนะน็อก4 เพชรนำชัย ว.สังข์ประไพ 12ก.ค.55ราชดำเนิน104
แพ้คะแนน ยอดมนุษย์ เพชรโพธิ์ทอง 6 ส.ค.55 รดน.104-103
จะแพ้
ช็อปเปอร์ ก.สะเภาทอง
น่าเล่น ชั้นเชิงเหนือกว่าเยอะ น.น. นี้สบายๆ ม้วนเดียวจบ
ชนะคะแนน น้องยศ ศิษย์เจ๊กานต์ 24 มกราคม 55 ลุมพินี106
ชนะคะแนน ประยุทธ ศิษย์ธงศักดิ์ 1 มีนาคม55 ราชดำเนิน102-104
ชนะน็อก3 อรรถชัย พีพี.คาบาน่า 10 มีนาคม55 กระบี่
ชนะคะแนน เพชรใต้ เกียรตินะดีย์ 17 เมษายน 55 ลุมพินี103
ชนะคะแนน เมืองเพชร เอฟ.เอ.กรุ๊ป 27 เม.ย.55 ภูเก็ต
แพ้คะแนน สะท้านเมืองเล็ก วินดี้สปอร์ต 25 พ.ค.55 ลุมพินี102-100
แพ้คะแนน เพชรเมืองชล เอกบางไทร 20 มิ.ย.55 ราชดำเนิน102
ชนะคะแนน เก่ง จิตรเมืองนนท์ 13 ก.ค.55 ลุมพินี102-103
แพ้คะแนน เจนศึก ศักดิ์คงกำไร 11 ส.ค.55 ทีจีเอ็น103 
…………………………………………..
2 เดชศักดา ศิษย์สองพี่น้อง (ว.สังข์ประไพ) 123
มวยเข่า ขยันเดินตั้งแต่ยกแรกยันยกห้า
แพ้คะแนน เอกมงคล ไก่ย่างห้าดาวยิม 12 ม.ค. 55 ราชดำเนิน118
แพ้คะแนน ยอดขุนพล ศิษย์มนต์ชัย 3 กุมภาพันธ์ 55 ลุมพินี120
แพ้คะแนน ยอดขุนพล ศิษย์มนต์ชัย 13 มีนาคม 55 ลุมพินี120
ชนะคะแนน ศิลาเพชร ส.สุรเดช 11 เม.ย.55 รดน.122.5
ชนะคะแนน ไข่มุกดำ เอกบางไทร 18 พ.ค.55 ลพน.122-121
เสมอ รุ่งเพชร ไก่ย่างห้าดาวยิม 6 ก.ค.55 ลุมพินี121
แพ้คะแนน รุ่งเพชร ไก่ย่างห้าดาว7 ส.ค.55 ลพน121 
จะชนะ
รุ่งเพชร ไก่ย่างห้าดาวยิม
ชนะคะแนน ขวัญข้าว ช.ราชพัสดุอีสาน 6 มกราคม 55 ลุมพินี121
ชนะน็อก4 โอโรโน่ ย.โย่ง101 อังคาร 31 มกราคม 55 ลุมพินี120
แพ้น็อก2 พลังทิพย์ น.ศรีผึ้ง 2 มีนาคม 55 ลุมพินี123-121
แพ้คะแนน ขวัญข้าว ช.ราชพัสดุอีสาน 2 พ.ค.55 ราชดำเนิน122
แพ้คะแนน มานะศักดิ์ ปิ่นสินชัย 30 พ.ค.55 ราชดำเนิน119
เสมอ เดชศักดา ศิษย์สองพี่น้อง 6 ก.ค.55 ลุมพินี121
ชนะคะแนน เดชศักดา ศิษย์สองพี่น้อง7 ส.ค.55 ลพน121
………………………………………………………
3 เดชฤทธิ์ ภพธีรธรรม (ศิษย์อาจารย์เช้า) 160
ฝีมือ เตะต่อยหนัก ศอกคม
ชนะคะแนน ช้างเผือก ศิษย์เติมทรัพย์ 13 ธ.ค.54 ลุมพินี144
แพ้น็อก3 ศิริมงคล ศิษย์อานุภาพ 6 มกราคม 55 ลุมพินี152
ชนะน็อก4 โอฬาร แก้วสัมฤทธิ์ 17 มีนาคม 55 จ.อยุธยา
ชนะน็อก4 ชนะชัย แก้วสัมฤทธิ์ 19 พ.ค. 55 อ้อมน้อย160
ชนะคะแนน เดินชนเล็ก ส.ส.นิยม 9 มิ.ย.55 อ้อมน้อย160 
จะแพ้
พนม ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง(ยอดอาวุธ ท่าลาดยานยนต์) 
ได้น้ำเลี้ยงดี กำลังสดได้ใหญ่ ฝีมือดี หนักแรงทุกลูก มีฮึด 
แพ้คะแนน โมเสส ท.แสงเทียนน้อย 7 ก.พ. 55 ฉะเชิงเทรา 
แพ้คะแนน ชนะเอก พี.เค.มวยไทย 18 มีนาคม 55 จ.อยุธยา
ชนะน็อก4 ดาวุธ ลูกคลองตัน เสาร์ 5 พ.ค. 55 ลุมพินี154
ชนะน็อก5 ชนะเอก ศักดิ์ถวิล 26 พ.ค. 55 อ้อมน้อย160
ชนะคะแนน สุริยา พราน26 เสาร์ 30 มิ.ย.55 อ้อมน้อย160
ชนะคะแนน โมเสส ท.แสงเทียนน้อย 28 ก.ค.55 อ้อมน้อย160
…………………………………………………….
4 เมืองเพชร เอฟ.เอ.กรุ๊ป (จองชัย,ตูมตาม พยัคฆ์สุพรรณ) 110
ฝีมือ เตะต่อยดี ปล้ำตีรุนแรง ปลาย ๆ รัดเอว ตีอยู่ แก้มือได้
เสมอ กุมารเพชร จิตร์เมืองนนท์ 6 เมษายน54 ราชดำเนิน93
ชนะน็อก2 ปิยะพล พ.เพื่อนร่วมสร้าง 11 พ.ค.54 ราชดำเนิน95
ชนะคะแนน สายน้ำ ส.สุพัตรา 16 มีนาคม 55 ลุมพินี102
ชนะน็อก4 แชมป์ ลูกปู่เชิด 14 เมษายน55 ลุมพินี106
แพ้คะแนน ชอปเปอร์ ก.สำเภาทอง 27 เม.ย. 2555 ภูเก็ต
ชนะน็อก4 เทอดเกียรติ ไก่ย่างห้าดาวยิม 22 พ.ค.55น.น.105
แพ้คะแนน รุ่งเรืองศักดิ์ ลูกร่มเกล้า 29 มิ.ย.55 ลุมพินี106
แพ้คะแนน เพชรมุกดา ส.นันทวงศ์ 27 ก.ค.55 ลพน.108-110
จะชนะ
เพชรมุกดา(เฟยหงส์) ส.นันทวงศ์
xxxตี๋หน้าขาว ผอมโย่ง ฝีมือดี ทรงหนี ดักแทง ศอกคม ต่อยกลางวัน ปลายหมดแรงแน่
แพ้คะแนน ซุปเปอร์แมน เกียรติฉัตรชัย 17 ธันวาคม 54 ลุมพินี108
ชนะน็อก3 โชคธงชัย เกียรติ ธ.อ.ธ. 11 กุมภาพันธ์ 55 ทีสปอร์ต106
ชนะน็อก2 พรชัยน้อย ศิษย์ครูเจี๊ยบ 1 มีนาคม55 ราชดำเนิน110
ชนะคะแนน นิเชาว์ ศิษย์กำนันแอ๋ว 7 เมษายน 55 ลุมพินีทีสปอร์ต110
ชนะคะแนน เมืองเพชร เอฟ.เอ.กรุ๊ป 27 ก.ค.55 ลพน.110
 คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทย ช่อง NBT เสาร์ 1 ก.ย.55 อิมพิเรียล14.00 น.


1 ภาณุวัฒน์ ป.เพชรศิริ 129
มวยฝีมือ เข่าดี สภาพร่างกาย เป็นรอง
แพ้คะแนน ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์ 5 กุมภาพันธ์ 55 ช่อง7 สี127
แพ้คะแนน ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์ จ.สงขลา 
แพ้คะแนน อาณัติ ช.จันมณี 23 มิ.ย.55 วิถีไทย130
จะชนะ
สิงห์ดำ ช.พิณราช 129
ซ้อมที่หนองคาย กับไทยแลนด์ ย้ายจากศึกยูริ มาอยู่ศึกน้าชุ้น
แพ้น็อก2 วันชนะ ศิษย์นิวัฒน์ 12 กุมภาพันธ์ 55 อัศวินดำ131-129
ต่อย อุ่นเครื่อง ที่ค่ายตัวเอง เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา แพ้คะแนน มวยพอมีชื่อ
……………………………………..
2 ลมใต้ ป.เชิดชัย 129
107
จะชนะ
จอมราชันย์ วินิจทนายความ
มาอีกแล้วครับท่าน
ชนะคะแนน ต่วนเป๋ ศิษย์สามพยัคฆ์ 2 มีนาคม 55 จ.บุรีรัมย์
แพ้คะแนน ยอดสยาม ป.ประมุข ศุกร์ 16 มีนาคม 55 จ.สุรินทร์
แพ้คะแนน เหนือศิลา ท.นิยมสุข 24 พ.ค.55 นครราชสีมา
โดนไล่ชกกับ ต่วนเป๋ ศิษย์สามพยัคฆ์ 26 พ.ค.55 จ.บุรีรัมย์
……………………………………….
3 เพชรทวีศักดิ์ เกียรติเจริญชัย (ว.รุ่งนิรันดร์) 128
มวยมีโชค หมดยกเป็นรอง ชนะทุกที เข่าในเหนียวแน่น ไอคิวเป็นรอง 
ชนะน็อก3 ชูเจริญ ดาบรันสารคาม 22 พฤศจิกายน 54 ลุมพินี130
ชนะคะแนน เดชกมล หิมาลัยยิม 29 มกราคม 55 ช่อง 7 สี123
แพ้คะแนน สายัณห์น้อย นำแสงก่อสร้าง 17 มีนาคม 55 จ.ภูเก็ต
แพ้คะแนน ยิ้มสยาม อู๊ดดอนเมือง 6 พ.ค. 55 ช่อง7สี126
ชนะคะแนน ยิ้มสยาม อู๊ดดอนเมือง 3 ก.ค.55 ลุมพินี130
ชนะคะแนน ฉลามทอง ศิษย์ป๋านนท์ 10 ส.ค.55 ลพน.130
จะแพ้
ยุทธชัย พราน26 (เกียรติภัทรพรรณ) 128
มวยเข่าในเหนียว กระดูกดีกว่า ฉลาดกว่า มีศอกเสริม รุนแรงกว่า
ชนะคะแนน แสนสะท้าน ส.สุรเดช 15 พฤศจิกายน54 ลุมพินี 130
แพ้คะแนน แสนสะท้าน ส.สุรเดช 24 มกราคม 55 ลุมพินี127-129
แพ้คะแนน สิงห์สุริยา อัลลอยล์ศรีนคร 31 มกราคม 55 จ. อุบล
ชนะคะแนน ศิริมงคล พี.เค.มวยไทย 29 ก.พ. 55 ราชดำเนิน127
แพ้คะแนน ไข่มุกขาว วัชรชัยยิม 26 มีนาคม55 ราชดำเนิน128
ชนะคะแนน ซุปเปอร์แชมป์ ผจญภัย 27 มิ.ย.55 รดน.129-131
ชนะคะแนน เสือดำ เกียริตหมู่เก้า 6 ก.ค.55 สุรินทร์
แพ้น็อก ฟ้าใหม่ ส.ยิ่งเจริญการช่าง 11 ก.ค.55 บุรีรัมย์
แพ้คะแนน สวยงาม พุ่มพันธุ์ม่วง 27 ก.ค.55 ลพน.128-130
…………………………………………..
4 เพชรไชยา ส.สิริญญา 121
มวยจังหวะฝีมือ เข่าในแข็งแกร่งกว่า
ชนะคะแนน ศรศิลป์ สุวิทย์ยิม 5 มีนาคม 55 ราชดำเนิน122
แพ้คะแนน แนวหน้า ช.พัชรพล 14 ก.ค.55 วิถีไทย124
จะชนะ
เลิศทวี ชำนาญแทน 121 
มวยจังหวะฝีมือ เข่าในตีรุนแรงเป็นรอง
ชนะน็อก3 ฟ้าลิขิต ส.สมรักษ์ 12 พฤศจิกายน 54ทีจีเอ็น115
แพ้คะแนน บัวขาว ศิษย์จ่ากุ้ง 18 กุมภาพันธ์ 55 อ้อมน้อย116
……………………………………………………………
โดย กอบ หทัยราษฏร์

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวยเด็ด 7 สี มวยดีดี น่าเล่น ศึกอัศวินดำช่อง 9


มวยน่าเล่นช่อง 7 จัดไปครับ
1. สิทธิศักดิ์ ช.จัณมณี  ได้ใหญ่ ส่วนฟอร์มหลังของคู่นี้แย่พอกันแต่เล่นที่ได้ใหญ่
2.โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม ฟอร์มสด ได้หน้าสื่อเล่นไป มีโอกาสนับน๊อค
3.แอ๊ดดำ ทีเด็ด99 แพ้ไม่เป็น นับน๊อคโอกาสสูงลุ้นเสื้อสามารถ ให้เป็นทีเด็ด
4.ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์  สดมากๆๆ 10 ฟอร์มหลังยังไม่เคยแพ้ใคร วันนี้ได้แน่ (ต่วนเป๋ ต่อยมวยมีดึงราคาให้เล่นตลอด)

ช่อง 9
แจ๊คพอต ศิษย์ผู้การไซเตส
เพชรสมพงษ์ ส.เฉลิมชัย

สองตัวนี้ เล่นได้

เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูกไม่ว่ากันแต่ว่ากันไปตาม ฟอร์มหลังนักมวย ทีมงานผู้จัดและหน้านสื่อ(ในเวที ค่อยดูบรรดาขาใหญ่และเซียนจะดันกันอย่างไรอีกที)

ข่าวมวยมีกลิ่น มี
เพชรสุวรรณ ศิษย์ปานแดง
เสือบิล เกียรติเจริญชัย
ฟ้าสั่ง ส.ตะวันรุ่ง

เป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเล่้นนะ เป็นข่าวจริงหรือไม่ตัดสินใจเองเราเพียงนำเสนอ

มวยช่อง 7 สี ถ้า ผลตามที่ทีมงานวิเคระห์ข้อมูลไป จะได้ดูคู่ 5

5.  ลือชา เพชรพญาไท 118 -- -------------118.8-.8
    ดีเซลเล็ก ช.พิณราช ---------- -------119.3-1.3

ศึกอัศวินดำ วัน อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว เวลา 12.00น.
1 แจ๊คพอต ศิษย์ผู้การไซเตส 125 -.---------124.6
เพชรสุวรรณ ศิษย์ปานแดง -------------125.9-.9

2 เพชรนรินทร์ ลูกเขานาใน 100 -------------40.4
เด่นลานนา เกียรติวิสุทธิ์ -----------------------40.4

3 เพชรสมพงษ์ ส.เฉลิมชัย 100 -------------------40
ก้องไกร แก้วสัมฤทธิ์ -----------------------40.7-.7

4ฤทธิ์เดช ศิษย์ปืนใหญ่ 102-----------------103.3-1.3
ดาวเชิงดอย --------------------------103.6-1.6

มวยน่าเล่นช่อง 7


วิเคราะห์มวยตู้ ส่งข้อมูลนักมวยที่น่าสนใจ ชี้ตัวให้เล่น แนะนำสเตปการเล่น (ไม่เน้นตัวชนะแต่เน้นการได้เปรีัยบเชิงวิเคราะห์) ดูหน้าสื่อคนเล่น คนจัด ทีมงานนักมวย ลดระยะเวลาในการหาข้อมูลของท่าน แนะทัศนะเซียน (คุณคือผู้ตัดสินใจเอง)

*****  มวยช่อง 3 ให้ไป 3 ตัว เสีย 1 ตัว  ทำให้พอมีทุนมาต่อช่อง 7 นะครับ เมื่อวานบอกไปว่าช่อง 3 อย่าเล่นมาก วันนี้ช่อง 7 นะครับ ตอนเช้าไปตามนี้ก่อน ถ้ามีอะไรเปลียนแปลง 11.30 น.จะแจ้งอีกครั้งนะครับ คู่มวยเปลี่ยนแปลง เจ้าวันเฉลิมไม่มาชั่งน้ำหนัก แก้ไขมวยใหม่นะครับ ให้เข้า
1.เพชรดำ
2.โบวีีี่  ฝีมือดีได้สด  มีโอกาสนับได้
3.แอ็ดดำ ฝีมือดีหมัดคมนับน๊อคได้
4.ต่วนเป  (ฟ้าสั่ง ส.โชคกิจชัยมา แทน วันเฉลิม) เข้าไปเลยครับ


  ************

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวย ช่อง 3 ช่องNBT ช่องTGN

ช่อง 3 **** ช่อง 3 ข้อมูลเปลี่ยน แปลง เข้าตามนี้นะครับ เป็นข้อมูลสุดท้ายในวันนี้ โชคดีทุกท่าน

จิ้งหรีดทอง     
ฟ้ามงคล     

ช่อง NTB
เดียว
แซมซั่น
ช่อง
TGN 
แสน

เอฟ บี ไอ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวยชี้ให้เล่น ช่อง 3 เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555

ชี้ให้เล่น

***** มวยช่อง 3 ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง 
ปีใหม่ จิตรเมืองนนท์
***คู่รองถ้าฟ้ามงคลเดิน ให้เข้า โชค แต่ถ้าปล้ำวงในให้เข้า ฟ้ามงคล ดูทรงมวยประกอบ คู่ 2 วัดไปที่ จิ้งหรีดทอง ป.วรสิงห์ ได้ ได้สมองได้ความฉลาดเหลียมดีกว่า แต่ถ้า 3 ยก ทำไม่ได้ ยก 4 มียุบแน่ ให้ดูเสือคิมแข็งแรงกว่า ************
เป็นความเห็นส่วนตัว อย่าแทงมากดูข้อมูลประกอบเราเพียงช่วยท่านตัดสินใจในข้อมูลที่เรามี ให้ระวังนิดนะครับมวยช่อง 3 สัปดาห์นี้ ดูทรงมวยประกอบด้วย ห้ามเล่นฝังได้ราคาบังทุนทันที อย่าเอามากไว้รอช่อง 7 นะครับ

*****สรุปใ้ห้เข้า1.ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง
2.จิ้งหรีดทอง ป.วรสิงห์
3. โชค อีมิเน้นท์แอร์
4.ปีใหม่ จิตรเมืองนนท์

มวยเจ็ด 7 สี และ ช่อง 3 สีมีแน่นอน 25 26 สิงหาคม 2555

มีพรายกระซิบบอกมา เชื่อหรือไม่ตัดสินใจเองครับ
ช่อง 7 สี ทีวีเื่พื่อคุณ จัดไปที่
คู่แรกไปที่ เพชรทองไท  ฝีมือดีได้หน้าสื่อ ชนะ 95%
คู่สอง โบวี่ ฝีมือเหลือกิน ฟอร์มสด ชนะ 85%
คู่ีรอง แอ็ดดำ บู้ดุดัน แข็งแรง หมัดนับน็อคได้ ให้ไป เป็นทีเด็ด กำลังตามหาเสื้อสามารถ จุจุ อย่า....
คู่เอก กระดูกมวย ฝีมือดี มีโอากาสนับน็อค จัดไป จัดไป อย่าให้เสีย

แล้วอย่ลืมไปตามควายที่ราชภัฎคืนด้วยนะครับ (ควายเผือก ....หายไปไหน ไหนบอกว่าอนุรักษ์พันธ์ )


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวยเด็ด ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง NBT เสาร์ อาทิตย์ นี้ มีดีให้่เล่นครับ

มวยเด็ด ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง NBT เสาร์ อาทิตย์ นี้ มีดีให้่เล่นครับ แน่นอน ครับ รอได้ที่หน้าเวบนี้ หรือส่งข้อความขอ "มวยเด็ด" ได้ที่เมล์ muaythaiteded@gmail.com รับรองมีมวยให้เล่นครับ ฟรีๆๆๆๆครับฟรีจริงๆๆ ของฟรีหาทีี่อื่นไม่ได้ให้ขอได้ที่นี่

ข้อมูลมวย เสาร์ ที่ 26 อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง NBT ช่อง TGN พร้อมวิจารณ์


ศึกมวยไทย 7 สี วัน อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวทีมวย ช่อง 7 สี 
1.เพชรดำ เพชรนพเก้า(แพ้คะแนน ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ ทีวีสี ชนะคะแนน เงาพยัคฆ์ ว.การช่าง ช่อง 11 แพ้คะแนน อนุวัฒน์ ศิษย์ฮอม ช่อง 11 เสาร์ 7 ก.ค.55)มวยเข่าปล้ำตีบู๊ทรหดแข็งแรง มีหมัดศอกเสริม 
จะชนะ 
เพชรทองไท เพชรเมืองตราด มวยเข่าปล้ำตี ข้อแข็งแรงดี(แพ้ทีเคโอยก 4 ยุทธศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ ทีวีสี แพ้คะแนน เพชรน้ำหนึ่ง ว.วิริยะ ทีวีสี อาทิตย์ 1 ก.ค.55) พิกัด 103 ป. 
2.โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม(ชนะคะแนน เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน กระบี่ แพ้คะแนน มะเฟืองเล็ก ช.โรจน์สุรางค์ นครศรีธรรมราช ชนะคะแนน เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน สุราษฎร์ฯ ศุกร์ 6 เม.ย.55)มวยบู๊ทรหดครบเครื่องเตะต่อยรุนแรงขยันแกร่งกว่า 
จะชนะ 
กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มวยทรหดครบเครื่องเตะแรงเข่าปล้ำตีดี(แพ้คะแนน สายลับ จิตรเมืองนนท์ 14 ก.ค 55 วิถีไทย) พิกัด 118 ป. 
3.แอ๊ดดำ ทีเด็ด 99(ชนะคะแนน กวางเงิน เชิดชัย สินทรัพย์ ทีวีสี ชนะคะแนน แสนเก่ง พี.เค.พี.สปอร์ต ทีวีสี ชนะทีเคโอยก 4 เทพทวีชัย ว.รุ่งนิรันดร์ ทีวีสี อาทิตย์ 22 ก.ค.55)มวยบู๊ทรหดครบเครื่อง เข่าปล้ำตีดีมีหมัดศอกเสริม 
จะแพ้ 
เสือนิล เกียรติเจริญชัย(จักรเพชร ส.พรชัย)มวยจังหวะครบเครื่อง เชิงดีเก๋าเกมกว่า (ชนะคะแนน หาญทะเล เกียรติยงยุทธ รดน.ชนะคะแนน หาญทะเล เกียรติยงยุทธ รดน. แพ้คะแนน จงรักษ์ ฝนจางชลบุรี สุราษฎร์ฯเสาร์21 ก.ค.55)เพิกัด 117 ป. 
4.วันเฉลิม ช.ชื่นกมล(แพ้คะแนน โพธิ์แก้ว ฝนจาง ชลบุรี สุราษฎร์ฯ ชนะคะแนน แสงหิรัญ ลูกบ้านใหญ่ ทีวีสี ชนะคะแนน ฟ้าสั่ง ส.โชคกิจชัย ทีวีสี อาทิตย์ 10 มิ.ย.55) มวยจังหวะครบเครื่องเชิงดีมีหมัดศอกเสริมแรง เก๋าเกมกว่า
 จะพลิกแพ้ 
ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ มวยอาวุธครบเครื่อง เตะคล่องและแรงเข่าแทงคาเก่ง(ชนะคะแนน เพชรศิริ ป.ศิริพงษ์ อุบลฯ ชนะคะแนน หยกเพชร เพชรเกษมสงขลา ชนะคะแนน ขวัญชัย เพชรนิโชค บุรีรัมย์ พุธ 1 ส.ค.55) พิกัด 128 ป.ต่อ 130 ป.

ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย

1.ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง(แพ้คะแนน เสมาเพชร ส.เชาวลิต ช่อง 7 สี แพ้ทีเคโอยก 3 เดชฤทธิ์ ศ.เพ็ญประภา ทีวีสี แพ้คะแนน ฤทธิชัย ก.สกุลเชื้อ ช่อง 11 เสาร์ 21 ก.ค.55)มวยซ้ายเตะคล่องเชิงดี 

จะชนะ
ฤทธิชัย ก.สกุลเชื้อ มวยเข่าปล้ำตีทรหดแข็งแรง(แพ้คะแนน มะเฟืองเล็ก ช.โรจน์สุรางค์ ทีวีสี ชนะคะแนนเดชบางขลัง อีมิเน้นท์แอร์ ช่อง 11 ชนะคะแนน ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง ช่อง 11 เสาร์ 21 ก.ค.55)พิกัด122ป.

2.เสือคิม ศิษย์จ่าแต๋ว(แพ้คะแนน จิ้งหรีดทอง ป.วรสิงห์ ช่อง 7 ชนะคะแนน โยธิน สะแกทองรีสอร์ท ลพน.แพ้คะแนน ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ ทีวีสี อาทิตย์ 15 ก.ค.55)มวยบู๊ทรหดต่อยแรงเข่าปล้ำตีดีสภาพดูดีกว่าแก้ืมือได้
จะชนะ 
จิ้งหรีดทอง ป.วรสิงห์ มวยจังหวะครบเครื่องเชิงดีสภาพเป็นรอง(แพ้ทีเคโอยก 3 เมืองไทยส.บุญเยี่ยม ลพน.แพ้คะแนน ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์ ลพน.แพ้คะแนน เพชรกะรัตน์ จิตรเมืองนนท์ ลพน.ศุกร์ 22 มิ.ย.55) พิกัด 114 ป.

3.โชค อีมิเน้นท์แอร์(ชนะคะแนน ทวนทอง พุ่มพันธุ์ม่วง ช่อง 11 แพ้คะแนน ดาเมียน ควายทองยิม สุราษฎร์ฯชนะคะแนน คมเพชรเล็ก ลูกพระบาท อ้อมน้อย เสาร์ 16 มิ.ย.55)มวยซ้ายดักเตะดักแทง เชิงดี 

จะชนะ
 ฟ้ามงคล เพชรสุภาพรรณ มวยเข่าเดินขวางดันแทงมีหมัดศอกเสริมแข็งแกร่งกว่า(แพ้คะแนน ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรม อ้อมน้อย ชนะคะแนน แหลมทอง ต.พรชัย อ้อมน้อย ชนะคะแนน สี่มนุษย์ ส.สริญญา อ้อมน้อย เสาร์ 21 ก.ค.55)พิกัด 140 ป.

4.ปีใหม่ จิตรเมืองนนท์(ชนะน็อกยก 4 มานะศักดิ์ เกียรตินิวัฒน์ ที่กาฬสินธุ์ ชนะคะแนน อิกคิวซัง ก.รุ่งธนเกียรติ ชลบุรี ชนะคะแนน ยาซีน ฝรั่งเศษ ชลบุรี พฤหัสฯ 2 ส.ค.55)มวยจังหวะครบเครื่องเตะแรงเชิงดีฟอร์มสด 

จะแพ้
 แสงเพชร ศิษย์ผู้พันตู่ พิกัด152 ป.(ไม่มีฟอร์มการชกครับ กระดูกการผ่านมวยดีกว่าครับ)

ศึกมวยดีวิถีไทย วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว

1.นาคิน ว.สุนทรนนท์(ชนะคะแนน นิมิบัว พี.เค.พี.สปอร์ต ทีวีสี ชนะคะแนน อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง ลพน.ชนะคะแนน เพชร ฝนจางชลบุรี ช่อง 11 เสาร์ 23 มิ.ย.55)มวยจังหวะครบเครื่องเชิงดียืนระยะมั่นคงกว่า 

จะชนะ
 หนึ่งสยาม ศักดิ์รังสิต มวยจังหวะครบเครื่องเชิงดี(ชนะคะแนน ราชสีห์ ร.รกีฬาโคราชช่อง11 เสาร์ 26 พ.ค.55) พิกัด 124 ป.

2.ศรีเมืองไผ่(แซมซั่น) ส.สมพงษ์(แพ้คะแนน พันศักดิ์ ลูกบ.ก.ชลบุรี ชนะคะแนน วัฒนศักดิ์ ลูกกันทระ มหาสารคาม ชนะคะแนน อภิศักดิ์ ค.ที.ยิม ช่อง 11 เสาร์ 4 ส.ค.55) มวยบู๊ทรหดครบเครื่อง แข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงกว่า 
จะแพ้ 
อภิศักดิ์ เค.ที.ยิมมวยจังหวะดักเตะดักแทงเชิงดี(ชนะน็อกยก 2 เอกสยาม ม.กรุงเทพธนบุรี โคราช แพ้คะแนน ชนะชัย ลูกถ้ำเสือ ช่อง 11 แพ้คะแนน ศรีเมืองไผ่ ส.สมพงษ์ ช่อง 11 เสาร์ 4 ส.ค.55)พิกัด 145 ป.(น่าจะแก้มือได้ครับ)

3.เมืองหนึ่ง พุ่มพันธุ์ม่วง(แพ้คะแนน ใจสู้ เทพสุทิน ทีวีสี ชนะคะแนน มาประลอง ป.บริรักษ์ มหาสารคาม แพ้คะแนน รัฐเขต ทีเด้ด 99 รดน. พุธ 18 ก.ค.55) จังหวะครบเครื่องเข่าเหลี่ยมในดีหมัดศอกแรง 

จะชนะ
 เดชกมล หิมาลัยยิม มวยจังหวะเตะถีบคล่องเหลี่ยมเชิงดีสภาพเป็นรอง(แพ้คะแนน เพชรทวีศักดิ์ เกียรติเจริญชัย ทีวีสี ชนะคะแนน ยอดบัวงาม แป้งเย็นไอโอเดิร์ม ลพน. ชนะคะแนน ขวัญ ส.เพลินจิตทีวีสี อาทิตย์ 15 ก.ค.55) พิกัด 120 ป.

4.ยอดบัวงาม อส.บี.พีคาร์เน็ตเวิร์คจ (ไม่มีฟอร์มการชกทั้งคู่ครับ)
จะชนะ
 เพชรอนุชา ฟ้าคำอินทร์ พิกัด126 ป.

ศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวทีมวย ลุมพินี

1.แสน ก.สกุลเชื้อ(ชนะคะแนน ศิษย์รัก อ.เอนกชัย ชลบุรี ชนะคะแนน เมืองเก่ง ต.ทักษิณ ทีวีสี ชนะคะแนน ราศีสิงห์ ว.วิวัฒนานนท์ ลพน. เสาร์ 30 มิ.ย.55) มวยบู๊ทรหดดี เข่าดี แข็งแรง 

จะชนะ 
นนท์ นิธิพัฒน์ทนายความ มวยจังหวะครบเครื่อง ความแข็งแกร่งเป็นรอง(ชนะคะแนน เพชรสุวิทย์ ศักดิ์อาทิตย์ ลพน.แพ้ทีเคโอยก 3 ราชสีหื ร.ร.กีฬาโคราช ลพน.แพ้คะแนน ยอดทอง ส.ทนายวิรัตน์ ลพน.เสาร์ 12 พ.ค.55) พิกัด 105 ป.

2.อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง(แพ้คะแนน นาคิน ว.สุนทรนนท์ ลพน. ชนะคะแนน ฉมวกเพชร ศิษย์แสนคม ช่อง 11 แพ้คะแนน เขาทรายน้อย ก.กันแดง ทีวีสี อาทิตย์ 22 ก.ค.55) มวยบู๊ทรหดครบเครื่องเชิงดี 
จะชนะ
 คชสาร ส.บุญจันทร์ มวยจังหวะครบเครื่องความแข็งแกร่งเป็นรอง(เสมอ อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง อ้อมน้อย แพ้ทีเคโอยก 2 ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์ ลพน. ชนะคะแนน เพชรยโส ส.ซันโย จันทร์ 16ก.ค.55)พิกัด 120 ป.(คู่นี้ถอนออกไปชกเปิดหัวช่อง7แล้วนะครับ)รอคู่มวยเสริมแทนครับ

3.เพชรมณี ช.ชาญเดช(ชนะคะแนน เด่นณัฐพล ร.ร.กีฬานครปฐม มหาสารคาม ชนะคะแนน นิเชาว์ ศิษย์กำนันแอ๋ว ลพน.ชนะคะแนน ก้องศึก ศักดิ์คงกำไร ลพน.เสาร์ 21 ก.ค.55)มวยซ้ายครบเครื่องเตะแรงเข่าดี แข็งแรง ฟอร์มสด 
จะแพ้ 
ยางโทน ศิษย์ป๋านนท์มวยสูงยาวเข่าดี ความแข็งแกร่งเป็นรอง(แพ้คะแนน โชคดี ส.สมรักษ์ อ้อมน้อย ชนะคะแนน เอฟบีไอ ทีเด็ดโล่เงิน ลพน.ชนะคะแนน ยอดนิยม พุ่มพันธุ์ม่วง ลพน. เสาร์ 28 ก.ค.55) 5-4 พิกัด 112 ป.

4.มงคลเดชเล้ก ว.ปัญญาไวย์(แพ้คะแนน น้องโดม จ่ายุทธกองสืบ ช่อง 11 ชนะคะแนน แสงมรกต ศักดิ์ปลายพญา ช่อง 11 ชนะคะแนน จ้าวผาหิน ศิษย์อิติสุคโต ลพน.เสาร์ 14 ก.ค.55) มวยจังหวะครบเครื่องเหลี่ยมเข่าจับในดี 
จะแพ้ 
พะเนียงแตก ว.วิวัฒนานนท์มวยจังหวะเตะแรงเชิงดี เหลี่ยมในเป็นรอง(แพ้คะแนนเงาปีศาจ อบต.ลำพองค้าไม้ ไลฟ์ทีวีสี แพ้คะแนน สะท้านฟ้า ป.เตละกุล ไลฟ์ทีวี ชนะทีเคโอยก 3 นำขบวนน้อย ศิษย์นำขบวน ลพน.เสาร์ 14 ก.ค.55) พิกัด 108 ป.

ศึกอัศวินดำ วัน อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว

1.แจ็คพอต(รุ่งสุริยา ปิ่สินชัย)ศิษย์ผู้การไซเตสเจ้าบ้านเสียงเชียร์ดัง 

จะชนะ 
เพชรสุววณ ศิษย์ปานแดง มวยจังหวะครบเครื่องเชิงดี(ชนะน็อกยก 4 คมพยัคฆ์ จิตร เมืองนนท์ ที่มหาสารคาม ชนะคะแนน ทวีชัย ท.นิยมสุข ร้อยเอ็ด แพ้คะแนน โชคนำชัย ศิษย์จ่ากุ้ง บุรีรัมย์ พุธ 1 ส.ค.55) พิกัด 124 ป.

2.เพชรนรินทร์ ลูกเขานาใน(ชนะคะแนน ยอดชาติชาย พรนางรอง รดน.ชนะคะแนน ขุนหาญ ศิษย์ธงศักดิ์ ช่อง 9 ชนะคะแนน พญาต่อ ม.บุตรราช ช่อง 9 อาทิตย์ 8 ก.ค.55) มวยจังหวะเหลี่ยมจังในดีหักเทหักแทงเก่ง 

จะชนะ
 เด่นลานนา เกียรติวิสุทธิ์ มวยทรหดครบเครื่องเข่าในดี แข็งแกร่งมีหมัดเสริม(ชนะคะแนน เพชรสมพล ส.เฉลิมศักดิ์ ลพน.ชนะคะแนน ศรพิฆาต เกียรติมวยการช่าง ช่อง 9 แพ้คะแนน ขุนหาญ ศิษย์ช่างเขา ช่อง 9 อาทิตย์ 15 ก.ค.55) พิกัด 100 ป.

3.เพชรสมพงษ์ ส.เฉลิมชัย(แพ้ทีเคโอยก 4 ขุนหาญ ศิษย์ธงศักดิ์ รดน.แพ้คะแนน เด่นลานนา ภ.วิสุทธิ์ ลพน.ชนะคะแนน จอมโว 13 เหรียญทาวเวอร์ช่อง 9 อาทิตย์ 22 ก.ค.55)น.น.ที่ชก 39.8-.2 กก. มวยอาวุธครบเครื่อง แข็งแรงอาวุธแรง
 จะแพ้ 
ก้องไกร แก้วสัมฤทธิ์มวยจังหวะเตะต่อยแรงเชิงดีกว่า(ชนะทีเคโอยก 1 เพชรหัวไทร สาธิตซีดี รดน. ชนะคะแนน ดาราจิ๋ว ว.สารพัดการช่าง ช่อง 9 แพ้ทีเคโอยก 4 หยกทอง ศ.ศรีวิชัย ช่อง 9 อาทิตย์ 15 ก.ค.55) พิกัด 40 กก.

******ท่านใดต้องการแสดงความเห็นก็คลิก แสดงความเห็นได้เลยจะครับ หรือต้องการอ่านความเห็นก็คลิกอ่านได้นะครับเพราะ ข้อมูลความเห็นจะถูกซ่อนไว้ต้องคลิกก่อนจึงอ่านได้***

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกมวยไทย 7 สี วัน อาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2555 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.


1. เพชรดำ เพชรนพเก้า   103ป.
    เพชรทองไท เพชรเมืองตราด 

2. โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม   118ป. 
    กวางเงิน ม.ราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

3. แอ๊ดดำ ทีเด็ด99    117 ป.
    เสือบิล เกียรติเจริญชัย

4. วันเฉลิม ช.ชื่นกมล    128 ป.
    ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์  130 ป.

ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15 น.


1. ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง 122 ป.
    ฤทธิชัย ก.สกุลเชื้อ

2. เสือคิม ศิษย์เจ๊แต๋ว      114 ป.
    จิ้งหรีดทอง ป.วรสิงห์

3. โชค อีมิเน้นท์แอร์     140 ป.
    ฟ้ามงคล เพชรสุภาพรรณ

4. ปีใหม่ จิตรเมืองนนท์    152 ป.
    แสงเพชร ศิษย์ผู้พันตู่

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มวยดีช่อง 3 ช่อง NBT ช่้อง TGN วันเสาร์ที่ 18 ส.ค.55


ศึกจ้าวมวยไทยวัน เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555
 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15น. 

1.วิษณุพร ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 123-1 
เพชรรุ่งโรจน์ แก้วสัมฤทธิ์ 124.4-2.4 

2.เทวา ศิษย์คุณมะ 124.2-1.2 
สายันต์น้อย ต.หลักสอง 124-1 

3.สายันต์น้อย 91รุ่งโรจน์ 122.8 
สิงห์ดำ โชคกันนะ 125-2 

4.เด่นสยาม เอกบางไทร 120-2 
ฉัตรชัยน้อย การ์เด้นซีวิว 118.2-.2


ศึกมวยดีวิถีไทย วัน เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555
เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว เวลา 12.00น. 
1.ยุทธพร พ.ทองบุราณ 102 ---------101.8ป. 
ถั่วเขียว ป.เป็ด ----------------------102.8-.8 ป. 

2.นนทกิจ ต.หมอศรี 127 ----------131.3-4.3ป. 
โต้งศักดิ์ ศิษย์จ่าต้อย ------------------126.7 ป. 

3 ศักด์สุริยา ไก่ย่างห้าดาวยิม 122 -----121.3 ป. 
เพชรมรกต ทีเด็ด99 ---------------------122.4 ป. 

4.คมเกียรติ ท.มโนธรรมรักษา 118------117.8 ป. 
แสงศักดา ต.หมอศรี -----------------121.2-3.2 ป. 

ศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น วัน เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555
เวทีมวย ลุมพินี เวลา 16.00น. 

1. รณชัย ลูกศักดิ์สุรินทร์ 102--------------------102
    สีหมอก ร.รกีฬาโคราช ----------------------102

2. โชคดี จำรัสค้าแป้ง 102---------------------102
    หงส์ขาว ศิษย์พ่อแอ๊ด----------------------102

3. นิคม วันดีเกษตร 44.5 ---------------------46-1.5
    หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ---------------------44.5

4. ฉกาจน้อย ศิษย์พลังหนุ่ม 116 -------------116.6-.6
    ดวงเฮง ป.รุ่งสุรีย์ 118 ---------------------118

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกมวยดีวิถีไทย ช่อง NBT...วันเสาร์ 18 ส.ค.55...เวลา14.00 น.

1.ยุทธพร พ.ทองบุราณ............. 102 
ถั่วเขียว ป.เป็ด 

2. นนทกิจ ต.หมอศรี............... 125 
โต้งศักดิ์ ศิษย์จ่าต้อย 

3.ศักดิ์สุริยา ไก่ย่างห้าดาวยิม...... 122 
เพชรมรกต ทีเด็ด99 

4.คมเกียรติ ท.มโนธรรมรักษา(เกียรติรัชนก)..... 118 
แสงศักดา ต.หมอศรี

ศึก ส.สมหมาย นัดสัญจร ช่อง NBT..อาทิตย์ที่ 19 ส.ค.55..เวลา 18.00 น.ณ.อิมพีเรียล ลาดพร้าว
1 ศักดิ์นรินทร์ ศิษย์ซ้ออึ่ง........ 110 
พิชิตชัย อบต.กำพี้ 

2 มนต์ชัยเล็ก ส.สมหมาย........124 
ชาติชาย เกียรติยงยุทธ 

3 ดาวประกาย อ.ขวัญเมือง...... 142 
เฉลิมเดช ส.ตะวันรุ่ง 

4 ชูสวน สุวิทย์ยิม................. 130 
เพชรน้ำหนึ่ง ลูกเจ้าพ่อขุนศรี

ศึกจ้าวมวยไทย ประจำวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2555 1. วิษณุพร ซูจีบะหมี่เกี๊ยว ( แพ้คะแนน มงคลแก้ว ส.สมหมาย อ้อมน้อย เสาร์ 2 มิ.ย. 55) มวยเข่าเหลี่ยมจับในดี ได้แขนดี
  จะชนะ
  เพชรรุ่งโรจน์ แก้วสัมฤทธิ์ มวยจังหวะฝีมือดี ไอคิวมวยดี แต่ความแข็งแรงเป็นรอง (ฟอร์มครั้งสุดท้ายชนะคะแนน ฝนหลวง สุวิทย์ยิม อ้อมน้อย เสาร์ที่ 14 ก.ค. 55) พิกัด 122 ป.
 2. เทวา ศิษย์คุณมะ ( ฟอร์มครั้งสุดท้ายแพ้คะแนน มงคลชัย ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ้อมน้อย เสาร์ 7 ก.ค. 55) มวยเข่าในปล้ำดีดี แข็งแกร่งแข็งแรง คู่คี่
  จะแพ้
  สายันต์น้อย ต.หลักสอง มวยจังหวะฝีมือดีกว่า ครบเครื่อง (ฟอร์มครั้งสุดท้ายชนะคะแนน สายันต์น้อย 91 รุ่งโรจน์ รดน.จันทร์ 23 ก.ค. 55) พิกัด 122 ป.
 3. สายันต์น้อย 91 รุ่งโรจน์ ( ฟอร์มครั้งสุดท้ายแพ้คะแนน สายันต์น้อย ต.หลักสอง รดน. จันทร์ที่ 23 ก.ค. 55) มวยเข่าแข็งแรง จับใน ไล่แขนดี
  จะแพ้
  สิงห์ดำ โชคกันนะ มวยทรงคล้ายๆ กัน แต่ได้เปรียบการผ่านมวย (ฟอร์มครั้งสุดท้ายชนะคะแนน สองคม ศรีสุริยันโยธิน รดน.จันทร์ที่ 18 มิ.ย. 55) พิกัด 122 ป.
 4. เด่นสยาม เอกบางไทร (ฟอร์มครั้งสุดท้ายชนะคะแนน จตุจักร ศักดิ์หอมศิล รดน.พุธ 25 ก.ค. 55) มวยดาวรุ่งของค่าย ครบเครื่อง แข็งแรง หน้าเสือแข็งโป๊ก แต่กระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองหลาย พ.ศ.
  จะแพ้
  ฉัตรชัยน้อย การ์เด้นซีวิว จังหวะฝีมือดี ไอคิวมวยดีกว่า หายไปนาน แต่ประสบการณ์จะช่วยให้ผ่านได้ (ฟอร์มครั้งสุดท้าย แพ้คะแนน ยอดมงคล เมืองสีมา อ้อมน้อย เสาร์ 14 ก.ค. 55) พิกัด 118 ป .  

ศึกมวยไทย 7 สี วัน อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวทีมวย ช่อง 7 สี เวลา 13.45น.1. อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง 120 ป.
    คชสาร ส.บุญจันทร์ครับ             
 
2. ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการช่าง 117 ป.
    สายลับ จิตรเมืองนนท์ 

3. ดอกไม้เงิน ป.พงษ์สว่าง 116 ป.
    ก้องเกียรติ ท.พราน 49 

4. สะท้านฟ้า อีมิเน้นแอร์ 122 ป.
    พิชิตชัย ร.ร.กีฬาโคราช 

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คู่มวยล่วงหน้า พร้อมฟอร์มหลัง ศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น เสาร์ 18 ส.ค.55 ผู้จัด ทีมงานชุ้น


คู่มวยล่าสุด
1.แสน ก.สกุลเชื้อ 105
แพ้คะแนน ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย 11 ต.ค.54 ลุมพินี100
แพ้คะแนน มหาชนเล็ก เพชรประชา 1 พ.ย. 54 ลุมพินี100
แพ้คะแนน ขุนพันธ์ เกียรติเจริญชัย 22 พ.ย.54 ลุมพินี100
แพ้คะแนน เทพพิทักษ์ ตะวันแดงขอนแก่น 7 ก.พ.55ลุมพินี101
แพ้คะแนน คมแฝก ป.เชิดเกียรติ 17 มี.ค.55 ลุมพินีTGN100
ชนะคะแนน ศิษย์รัก อ.เอนกชัย 2 เมษายน 55 พัทยาใต้
ชนะคะแนน พรพิษณุ พ.ทองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
ชนะคะแนน เพชรเมืองเก่า ต.ทักษิณ 20 พ.ค. 55 ช่อง7 สี105
ชนะคะแนน ราศีสิงห์ ว.วิวัฒนานนท์ 30 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น105
จะชนะ
นนท์ นิธิพัฒน์ทนายความ 105
ชนะคะแนน เพชรสุวิทย์ ศักดิ์อาทิตย์ 29 ตุลาคม54 ทีจีเอ็น105
แพ้น็อก3 ราชสิงห์ ร.ร.กีฬาโคราช 3 มีนาคม55 ทีจีเอ็น106
แพ้คะแนน ยอดทอง ส.ทนายวิรัตน์ 12 พ.ค.55 ทีจีเอ็น106
…………………………………………………..
2.อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง 112
แพ้คะแนน ขุนพลน้อย เกียรติจิราพร 18 ธ.ค.54 ราชดำเนิน115
ชนะคะแนน ชิงชัย ต.ชูชีพ 21 มกราคม 55 ทีจีเอ็น115.4
เสมอ คชสาร ส.บุญจันทร์ 10 มี.ค. 55 อ้อมน้อย
แพ้คะแนน นาคิน ว.สุนทรนนท์ 14 เมษายน 55 ทีจีเอ็น122
แพ้คะแนน เขาทรายน้อย ก.กันแดง 22 ก.ค.55 ช่อง7สี120
จะแพ้
คชสาร ส.บุญจันทร์
แพ้คะแนน สิงห์ทอง เพชรพญาไท 5 พ.ย. 54 ลทีจีเอ็น116
แพ้คะแนน สิงห์ทอง เพชรพญาไท 11 ธันวาคม ช่อง7 
เสมอ อนุวัฒน์ พยัคฆ์ลำพอง 10 มีนาคม55 อ้อมน้อย
แพ้น็อก2 ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์ 27 เมษายน55 ลุมพินี117
ชนะคะแนน เพชรยโส ส.ซันโย 16 ก.ค.55 ชัยภูมิ
…………………………………………………………….
มวยรอบประกันชีวิต
3.เพชรมณี ศ.ชาญเดช 112
เสียเปรียบรูปร่าง แต่กระดูกดีกว่า
ชนะคะแนน แสงเพชร ร.ร.กีฬาขอนแก่น 18 เม.ย. 55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน นิเชาว์ ศิษย์กำนันแอ๋ว 2 มิ.ย.55 ทีสปอร์ต111
ชนะคะแนน ก้องศึก ศักดิ์คงกำไร 21 ก.ค.55 ทีจีเอ็น112
จะชนะ
ยางโทน ศิษย์ป๋านนท์ (นำโชค ลูกสระแก้ว )
ฟอร์มสด รูปร่างดี
ชนะคะแนน เรืองเดช ส.รังสรรค์ พัทยา 50ก.กง
แพ้คะแนน โชคดี ส.สมรักษ์ 12 พ.ค.55 อ้อมน้อย112
ชนะคะแนน เอฟบีไอ ทีเด็ดโล่ห์เงิน 2 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น109
ชนะคะแนน ยอดนิยม พุ่มพันธุ์ม่วง 28 ก.ค.55 ทีจีเอ็น112
…………………………………………………………………..]
4.มงคลเดชเล็ก ว.ปัญญาไวย์ 108
มวยเข่าเหนียว ปลายแรงกระดุกเป็นรอง โดนหมัดมีสะดุ้ง
ชนะคะแนน กุมารเวช เกียรติศักดิ์นานันท์ 14 ก.พ. 55 ลุมพินี105
ชนะคะแนน กุมารเวช เกียรติศักดิ์นานันท์ 10 มี.ค.55 อ้อมน้อย106
แพ้คะแนน เจมส์ศักดิ์ ศักดิ์บุรีรัมย์ 22 เมษายน 55 ช่อง7 สี105
แพ้คะแนน น้องโดม จ่ายุทธกองสืบ 19 พ.ค. 55 วิถีไทย107
ชนะคะแนน แสงมรกต ศักดิ์ปลายพระยา 16 มิ.ย55 วิถีไทย107-108
ชนะคะแนน จ้าวผาหิน ศิษย์อิติสุคโต 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น108
จะแพ้
พะเนียงแตก ว.วิวัฒนานนท์ (มังกรทอง วิสูตรเจริญยนต์)
กระดูกดีกว่าเยอะ หมัดหนัก บู๊ดุดัน 
ชนะน็อก3 นำขบวนน้อย ศิษย์นำขบวน 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น107
……………………………………………………………
5.พรพิทักษ์ ศักดิ์อินเตอร์ (เดชรัตน์) 103
มวยเข่าแข็งแรง ตีได้ตลอด
แพ้คะแนน แรมโบ้ เกียรติพลทิพย์ 24 ธันวาคม54 ทีจีเอ็น100
ชนะคะแนน เนรมิต ศิษย์จ่าศักดิ์ 17 มีนาคม55 มวิถีไทย
แพ้น็อก4 สันติราษฏร์ อ.เมืองกันตัง 11 เม.ย.55 สุราษฏร์
แพ้คะแนน เทอดเกียรติ สส.ชัยวุฒิ 18 พ.ค.55 สุราษฏร์
แพ้น็อก4 xxxกอล์ฟ อ.สุชาติ 2 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น106
ชนะคะแนนไกรกังวาล สิงห์ปลาปากน้อย 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น106
แพ้คะแนน ฤทธิเดช ส.มีอุดร 4 ส.ค.55 อ้อมน้อย103
จะแพ้
สมิงเดช ส.เทียนโพธิ์ (เดชไฟฟ้า)
มวยเข่าเหมือนกันผ่านมวยดีกว่า หน้าเสื่อดี
แพ้คะแนน ขุนเดี่ยว พยัพคำพันธุ์ 19 ตุลาคม 54 ราชดำเนิน88
ชนะคะแนน ทายาท เกียรติมนต์ชัย 29 พ.ย. 54 ลุมพินี100
แพ้คะแนน เด่นกระทู้ ก.สะเภาทอง 31 ม.ค. 55 ลุมพินี102
แพ้คะแนน ต้นเพชร ป.ประมุข 8 พ.ค.55 ชุมพร
ชนะคะแนน สะหม้อ ส.ทนายวิรัตน์ 27 พ.ค.55 อัศวินดำ100
ชนะน็อก2 ก้องอากาศ ศักดิ์รังสิต 1 ก.ค.55 ช่อง 7 สี
แพ้คะแนน ยอดเดียวทอง ลูกถ้ำเสือ 9 ก.ค.55 กระบี่102
แพ้คะแนน ประจัญบาน ป.ปรีชาชัย 21 ก.ค.55 ทีจีเอ็น102
(เสียเดิมพันไม่ได้ลุ้นเลย)
…………………………………………………………
6.โจ ควายทองยิม 104
บีบ้าดี ยังใหม่ แพ้มวยเข่า
ชนะน็อก4 น่านฟ้า เกียรติประภัสร์ 17 มิ.ย.55 ช่อง7สี45
แพ้คะแนน พิชิตศึก ว.ปัญญาไวย์ 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น101
จะแพ้
มนตรีเล็ก สจ.มนตรี
………………………………………………
7.เอราวัณ เกียรติทอฝัน 112
ชนะน็อก2 เพชรธานี ศิษย์ตี๋วิภา 15 เม.ย.25 55 จ.อุบล
ชนะน็อก2 ยอดโปลิศ สุพัตรายิมส์ 25 พ.ค.55 อุบล
จะชนะ
นวพล ส.จิตรประเสริฐ
ชนะคะแนน ลูกหลวง จิตรเมืองนนท์ 29 ตุลาคม 54 ทีจีเอ็น105
ชนะคะแนน หาญชัย อั๋นสุขุมวิท 10 ธันวาคม 54 ทีจีเอ็น105
แพ้คะแนน เพชรไพลิน ต.หัวชวด 28 ม.ค. 55 อ้อมน้อย
ชนะน็อก3 ยอดเอก เทศบาลบางสวรรค์ 12 พ.ค.55 ทีจีเอ็น110
แพ้คะแนน ไก่ชน ส.บุญเยี่ยม 30 มิ.ย.55 ทีจีเอ็น110
……………………………………………………………
8.โชคนำชัย ส.บุญจันทร์ 130
แพ้คะแนน นิลเพชร ช.พัชรพล 4 กุมภาพันธ์ 55 ลุมพินี133
ชนะคะแนน ก้องสยาม ธูปหอมเจริญทอง 28 เม.ย. 55 ทีจีเอ็น131
จะชนะ
มิตรภาพ ส.ท.ชัยวัฒน์
แพ้น็อก3 กัมพูชา ศิษย์กิ่งทอง 29 มิ.ย.55นครราชสีมา
……………………………………………………………
9.รัตนเดช ควายทองยิม
จะแพ้
หาญศึก อั๋นสุขุมวิท
แพ้น็อก2 พรเสน่ห์ ศักดิ์รังสิต 12 พฤศจิกายน 54 ทีจีเอ็น100
แพ้น็อก1 ยอดหล้า ลูกเหนือปฐพี 29 มกราคม 55 ช่อง 7
ชนะคะแนน แห็ททริค คุ้มพระลอยิม 14 เมษายน 55 วิถีไทย
ชนะคะแนน เพชรไชยา ศิษย์ผู้พันตู่ 27 พ.ค.55 ช่อง7น.น.42
……………………………………………………………………

โดย กอบ หทัยราษฏร์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ทัศนะมวยเด็ดมวยน่าเล่น มวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. เวทีมวยช่อง 7 สี

v id="DIV_YNG_47237"> **************ใส่ข้อความตรงนี้****************************** ****กดแช...