yengo

มวยน่าเล่น

เรตมวยวันนี้


วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ฟอร์มหลังศึกมวยดีวิถีไทย ช่อง11 เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย อิมพีเลี่ยลลาดพร้าว เวลา 14.00 น.


คู่ที่ 1. ชนะชัย ศิษย์สองพี่น้อง (ขนมต้ม62) 102
ชนะคะแนน จอมโหด ศิษย์สองพี่น้อง 24 ก.พ.55 ลุมพินี102 
แพ้คะแนน คึกคัก ป.เปาอินทร์ 26 เม.ย.55 รดน.97 
แพ้คะแนน ฟ้าส่องแสง วินดี้สปอร์ต 20 มิ.ย.55 รดน.100 
ชนะน็อก4 สมิงเดช เดชไฟฟ้า 31 ส.ค.55 รดน.106 
แพ้คะแนน สุริยันต์ ช.รัตนชัย 8 ต.ค.55 เทพประสิทธิ์

ใจเพชร ศิษย์จ่าต้อย 102
ชนะคะแนน เพชรไชยา เพชรตะเคียน 16 มี.ค.55 ลุมพินี100 
แพ้น็อก4 ปลาทอง แสงสว่างพันธุ์ปลา 11 พ.ค.55 ลุมพินี95 
ชนะคะแนน ปลาทอง อ.ขำอินทร์ 30 มิ.ย.55 ทีสปอร์ต102 
ชนะคะแนน มงคลเดช ศักดิ์สมพร 20 ก.ค.55 อุบล 
ชนะคะแนน ดาวเงิน สุพัารายิม 14 ส.ค.55 อุบล 
ชนะน็อก4 ณรงค์ฤทธิ์ ว.แสงเทพ 21 ส.ค.55 รดน.102 
ชนะคะแนน ปิ่นทอง ม.จงเจริญ 25 ก.ย.55 ลพน.97.5-.5 
ชนะคะแนน ยอดชาติชาย พรนางรอง 19 ต.ค.55 ลพน.98 
ชนะน็อก4 ไข่มุกแท้ ส.สราวุธ 4 ธ.ค.55 ลพน.44.7-0.2กก. 
แพ้คะแนน ชัยชนะ ขนมต้ม 62 พฤ.3 ม.ค.56 รดน.100.8-0.5
……………………………………………………..
คู่ที่ 2.โต้งศักดิ์ ศิษย์จ่าต้อย (เจริญเกษม) 124
แพ้คะแนน นวพล พ.เพื่อนร่วมสร้าง 19 พ.ย.54 ลุมพินี120 
แพ้น็อก2 พรมงคล เคทียิม 31 ธันวาคม 2554 อ้อมน้อย120 
ชนะคะแนน แปดแสนเล็ก ส.สุมาลี 18 ก.พ.55 ลุมพินี130 
แพ้คะแนน เลิศเพชร ศิษย์โกเมนทร์ 21 มี.ค.55 รดน.126 
ชนะคะแนน ศักยภาพ ศิษย์สองพี่น้อง 12 เม.ย.55 รดน.123 
ชนะคะแนน เอกมงคล ไก่ย่าง5ดาวยิม 18 พ.ค.55 ลุมพินี123 
แพ้คะแนน เอกมงคล ไก่ย่างห้าดาวยิม 15 มิ.ย.55 ลุมพินี123-121 
แพ้คะแนน เอกมงคล ไก่ย่างห้าดาวยิม 10 ก.ค.55 ลุมพินี130-126 
แพ้คะแนน นนทกิจ ต.หมอศรี 18 ส.ค.55 วิถีไทย 127 
แพ้น็อก4 แสงทองน้อย ธนสุรนคร 22 ส.ค.55 นครราชสีมา 
แพ้คะแนน พรมงคล เค.ที.ยิม 13 ต.ค.55 วิถีไทย125.2-1.2/122.7-.7 
ชนะคะแนน ยุทธการ ท.เทพสุทิน 3 พ.ย.55 อ้อมน้อย125 
ชนะคะแนน ศักยภาพ ศิษย์สองพี่น้อง 24 พ.ย.55 วิถีไทย126.8-0.8 
ชนะคะแนน ร็อกโก้ ศิษจ่ากุ้ง 15 ธ.ค.55 วิถีไทย 125.1-1.1

เกียรติศักดิ์ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ (ศิษย์ต้อมอุบล) 127
หายไปนาน ความเชื่อถือเป็นรอง
ชนะคะแนน แสงศักดา ต.หมอศรี 4 ก.พ.55 อ้อมน้อย118 
ชนะคะแนน ศักดิ์สุริยา ไก่ย่างห้าดาวยิม 2 มี.ค.55 ลุมพินี118 
ชนะคะแนน ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล 28 มี.ค.55 รดน.118 
แพ้คะแนน ศักดิ์สุริยา ไก่ย่างห้าดาวยิม 27 เม.ย.55 ลุมพินี119 
ชนะคะแนน เสือฝ้าย ส.ศักดิ์สิทธิ์ 8 พ.ค.55 ศรีสะเกษ 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัส 16 มิ.ย.55 อุบล 
แพ้คะแนน แสงทองน้อย ธนสุรนคร 18 ก.ค.55 นครราชสีมา 
ชนะคะแนน รุ่งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย 7 ก.ย.55 สุรินทร์ 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัส 13 ก.ย.55 ศรีสะเกษ 
ชนะคะแนน มงคลชัย ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 9 ต.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัสร์ 1 พ.ย.55 ศรีสะเกษ 
แพ้ทีเคโอ3 มาประลอง ตะวันแดงขอนแก่น 9 พ.ย.55 กาฬสินธุ์
……………………………………………………..
คู่ที่ 3.ยอดเพชร ว.สังข์ประไพ (ศิษย์ป๋าดาว) 128
ชนะคะแนน ชาติชาย เกียรติยงยุทธ 23 ม.ค.55 รดน.123 
แพ้น็อก4 ขวัญข้าว ช.ราชพัสดุอีสาน 16 ก.พ.55 รดน.122 
ชนะคะแนน ซีอาร์เอ ทีเด็ดโล่ห์เงิน 16 มี.ค.55 จ.สุรินทร์ 
ชนะคะแนน แอ๊ดเทวดา ว.วิวัฒนานนท์ 4 พ.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน ศิลาเพชร พรวาริน 24 พ.ค.55 ร.ด.น.123-127 
แพ้คะแนน ดวงพิฆาต ก.สำเภาทอง 29 มิ.ย.55 อุบล 
แพ้คะแนน ชัยมงคล ส.สมคิด 27 ส.ค.55 นครราชสีมา 
ชนะคะแนน โอโรโน่ ย.โย่ง 101 เสาร์ 15 ก.ย.55 ร้อยเอ็ด 
แพ้น็อก3 ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล 2 ต.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน เพชรทวีศักดิ์ เกียรติเจริญชัย 24 พ.ย.55 วิถีไทย128.7-0.7 
ชนะคะแนน เพชร จี แอล สูท 15 ธ.ค 55 วิถีไทย 127.8

หนึ่งตระการ เปเล่ย์ลำดวน 129
หายไปนาน สภาพเป็นรอง
แพ้คะแนน ขุนศึกน้อย มนต์สงคราม 28 ม.ค.55 อ้อมน้อย129 
ชนะคะแนน เพชรศิริ ป.ศิริพงษ์ 11 ก.พ.55 จ.สุรินทร์ 
แพ้คะแนน แก้วกังวาน ภูหงษ์ทอง 16 มี.ค.55 จ.สุรินทร์ 
แพ้คะแนน เปลวไฟ ธนสุรนคร 20 มี.ค.55 จ.สุรินทร์ 
ชนะคะแนน ชนะศึก ลูกกันทระ 3 มิ.ย.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน ชนะศึก ลูกกันทระ 3 มิ.ย.55 ร้อยเอ็ด 
แพ้คะแนน ยุทธจักร แก้วสัมฤทธิ์ 28 มิ.ย.55 บุรีรัมย์ 
เสมอ ชาญชัยเล็ก ศักดิ์สยาม 24 พ.ย.55 สุราษฎร์ฯ 
ชนะคะแนน จอมราชัน วินิจทนายความ 28 พ.ย.55 ศรีสะเกษ
.……………………………………………………..
คู่ที่ 4. เพชรพิบูลย์ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์
มวยฝีมือครบเครื่อง หนักแรงทุกลูก
ชนะคะแนน ลำเต้ย อ.ประมวล 20 ก.ค.55 อุบล 
ชนะคะแนน พยัคฆ์เดช ศิษย์ดาบแม่ง 14 ส.ค.55 อุบล 
ชนะคะแนน เพชรใหม่ ศิษย์จ่านาย 29 ส.ค.55 อุบล 
ชนะคะแนน ศรพิชิต ส.วุฒิพงษ์ 9 ก.ย.55 พิษณุโลก 
ชนะคะแนน แรมโบ้ สส.วุฒิพงษ์ 1 พ.ย.55 ศรีสะเกษ 

กระต่ายขาว ราชสุวรรณ

……………………………………………
ข้อมูลจากท่าน กอบ หทัยราษฎ์

ฟอร์มหลังศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15 น


คู่ที่ 1 เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 104
ผลัดแพ้ชนะมา มวยเข่าสูงยาวขวางหน้าดันแทงดี
ชนะคะแนน แก้วสัมฤทธิ์ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 14 มิ.ย.55 ราชดำเนิน97 
ชนะคะแนน ปอ อ.วังหิน 17 ก.ค.55 ลุมพินี101 
แพ้คะแนน ทนายเค ลูกเขาขวาง 20 ส.ค.55 รดน.99 
แพ้คะแนน เอ๊กซ์ตร้า ส.ศิริลักษณ์ 28 ก.ย.55 ลพน.106-0.2 
แพ้คะแนน เอ๊กซ์ตร้า ส.ศิริลักษณ์ 30 ต.ค.55 ลพน.46กก. 
ชนะคะแนน เอ็กซ์ตร้า ส.ศิริลักษณ์ 3 ธ.ค.55 รดน.104 
ชนะคะแนน เดชณรงค์ เจ.บี.รถบ้าน 11 ม.ค.56 ลพน.107

เอ็กซ์ตร้า ส.ศิริลักษณ์ (พลิกปฐพี, ราชานนท์) 104
มวยเข่าตื้อดี เสียเปรียบช่วง
แพ้คะแนน แบงค์ไทย อ.สกาวรัตน์ 14 มกราคม 55ทีจีเอ็น100 
ชนะคะแนน ซุปเปอร์เค ลูกเจ้าแม่สายวารี 21 ก.พซ 55 ลุมพินี100 
ชนะคะแนน เพชรรุ่งเรือง ศิษย์พัทยา 7 เมษายน 55ทีจีเอ็น101 
ชนะคะแนน คมเพชร ร.ร.กีฬาสุพรรณ 19 เม.ย.55 อุดร 
ชนะน็อก3 ไม้หน้าสี่ ส.ประสิทธิชัย 27 พ.ค.55 ราชดำเนิน106 
ชนะคะแนน สิงห์คนอง ศักดิ์นิรันรัตน์ 26 มิ.ย.55 ลุมพินี102 
ชนะคะแนน นัมเบอร์วัน ศิษย์จ่าบูรณ์ 24 ก.ค.55 ลุมพินี106 
ชนะคะแนน ขุนพลเล็ก ส.กาญจนา 24 ส.ค.55 ลพน.102 
ชนะคะแนน เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 28 ก.ย.55 ลพน.106-1.7 
ชนะคะแนน เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 30 ต.ค.55 ลพน. 46.2-0.2กก. 
แพ้คะแนน เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 3 ธ.ค.55 รดน.103.8-0.2 
ชนะคะแนน เนเงิน ลูกเจ้าแม่สายวารี 25 ธ.ค.55 ลพน.101
……………………………………………………..
คู่ที่ 2 รุ้งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย (เกียรตินายกเสนอ,ศิษย์นายกเสนอ,อ.บุญชอบ) 130 
มวยฝีมือดี เข่าในเป็นรอง ความเชื่อถือดีกว่า
ชนะคะแนน เสมาเพชร ส.ชวลิต 21 ต.ค.55 ช่อง7สี125.3-.3 
ชนะน็อก4 ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล 26 ต.ค.55 สุรินทร์ 
ชนะน็อก4 แจ็คพ็อต ศิษย์ผู้การไซเตส 4 พ.ย.55 นครราชสีมา 
ชนะคะแนน ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล 24 พ.ย.55 สุรินทร์ 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัสร์ 27 พ.ย.55 บุรีรัมย์ 
แพ้คะแนน มงคลชัย ลุกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 17 ธ.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน ยอดเพชรเอก ศิษย์ดาบอ้วน 26 ธ.ค.55 สุรินทร์ 
ชนะคะแนน เหลี่ยมเพชร ศิษย์บุญมี 29 ธ.ค.55 บุรีรัมย์ 
แพ้คะแนน เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง 31 ธ.ค.55 บุรีรัมย์ 
แพ้คะแนน แจ็คพ็อต ศิษย์ผู้การไซเตส 12 ม.ค.56 ชัยภูมิ

ยอดเพชรเอก ศิษย์ดาบอ้วน (อ.แสงทวี) 130
มวยเข่าเหนียวแน่น ฝีมือ ดักเตะดักแทง ศอกหนักแรง แรงปะทะเป็นรอง
แพ้คะแนน ดาวตรัง ช.ณ พัทลุง 6 เมษายน 55 ลุมพินี123 
แพ้น็อก3 ณัฐพล เกียรติอาวรณ์ 28 เม.ย.55 อ้อมน้อย128-130 
แพ้คะแนน มนต์ชัยเล็ก ส.สมหมาย 11 มิ.ย.55 ราชดำเนิน123 
แพ้น็อก2 พฤหัสน้อย ส.กิจรุ่งโรจน์ 15 มิ.ย.55 สุรินทร์ 
เสมอ มังกรหยก จ.เพชรเจริญ 6 ก.ค.55 สุรินทร์ 
แพ้น็อก วีโก้ ส.เพ็ญประภา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
แพ้น็อก5 เพชรสุวัฒน์ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 6 ส.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน รุ่งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย 21 ส.ค.55 บุรีรัมย์ 
แพ้คะแนน ก้องสนั่น พรนางรอง 21 ก.ย.55 สุรินทร์ 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัสร์ 6 ต.ค.55 สุรินทร์ 
แพ้คะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัสร์ 16 พ.ย.55 สุรินทร์ 
ชนะคะแนน เพชรโพธิ์ศรี เกียรติประภัสร์ 3 ธ.ค.55 ร้อยเอ็ด 
ชนะคะแนน ยอดโกศล ดาบแป๋งนครบาล 15 ธ.ค.55 จ.บุรีรัมย์ 
แพ้คะแนน รุ่งแสงตะวัน อ.บุญชอบ 26 ธ.ค.55 สุรินทร์ 
แพ้คะแนน ดิว ส.สมมุติ(ร.ร.กีฬาศรีสะเกษ) 6 ม.ค.56 สุรินทร์
……………………………………………………..
มวยรอบยิปซั่มยิบรอค
คู่ที่ 3 หนึ่งเทพ ซากามิ (อีมิเน้นท์แอร์) 117
มวยฝีมือจังหวะสองเหมือนกันได้สภาพร่างกายดีกว่า
ชนะคะแนน ทวน ก.กัมปนาท 9 มิ.ย.55 สงขลา 
ชนะคะแนน พลกฤต ช.ชื่นกมล 3 ก.ค.55 ลุมพินี115 
แพ้น็อก3 สองคม ศักดิ์หอมศีล7 ส.ค.55 ลพน115.8 
ชนะคะแนน พลกฤต ช.ชื่นกมล 9 ก.ย.55 ช่อง7สี116 
แพ้คะแนน มงคลชัย ควายทองยิม 7 ต.ค.55 ช่อง7สี115 
เสมอ พลกฤต ก.กัมปนาท 6 พ.ย.55 ลพน.115.4-0.4 
ชนะคะแนน อีที เพชรสมนึก 1 ธ.ค.55 อ้อมน้อย117.4-0.4 
ชนะคะแนน พนมรุ้งเล็ก เกียรติหมู่9 เสาร์29 ธ.ค55 อ้อมน้อย117

ฉัตรชัยน้อย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว (การ์เด้น-ซีวิว,ศิษย์เบญจม) 117
มวยฝีมือขั้นเทพ หลักเหลี่ยมเทพ แต่สังขารไม่ไหว เร่งไม่ขึ้น
แพ้คะแนน ยอดมงคล เมืองสีมา 14 ก.ค.55 อ้อมน้อย117 
แพ้คะแนน เด่นสยาม เอกบางไทร 18 ส.ค.55 อ้อมน้อย118 
ชนะคะแนน พญาเสือดำ ส.สมหมาย 29 ก.ย.55 ลำปาง 
ชนะคะแนน แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์ 20 ต.ค.55 อ้อมน้อย118 
แพ้คะแนน พนมรุ้งเล็ก ว.สังข์ประไพ 8 ธ.ค.55 อ้อมน้อย117.4-0.4 
ชนะคะแนน อีที เพชรสมนึก 5 ม.ค.56 อ้อมน้อย117.2-0.2
……………………………………………………..
คู่ที่ 4 สานฝัน ศักดิ์นิรันรัตน์ 114
มวยฝีมือครบเครื่อง รวดเร็วกว่า วันนี้ทบต้นทบดอก
ชนะน็อก ฟ้าคะนอง ไทเกอร์มวยไทย 27 พ.ค.55 จ.ภูเก็ต 
แพ้คะแนน เพชรเมืองชล ศิษย์พัทยา อัง.30 ต.ค.55 ลพน.111.4-0.4 
แพ้น็อก4 ศิริโชค ส.สริญญา 26 พ.ย.55 จ.สุราษฏร์ 
แพ้คะแนน วันมีชัย ร.ร.กีฬาโคราช 5 ม.ค.56 ทีจีเอ็น113.6-0.6/116.4

วันมีชัย ร.ร.กีฬาโคราช
มวยเข่าตื้อดี วันนั้นคู่ชกมาแทนไม่ได้ซ้อม
ชนะคะแนน วีระเดช เอ็ม16 เสาร์ 19 พฤศจิกายน 54 ทีจีเอ็น112 
ชนะคะแนน วีระเดช เอ็ม16 เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 54 ทีจีเอ็น112 
แพ้คะแนน ฉกาจน้อย ศิษย์พลังหนุ่ม 10 มีนาคม55 ทีจีเอ็น119-122 
ชนะคะแนน บุญหลาย ทีเด้ดท่าหลวง 21 เมษายน 55 ทีจีเอ็น114 
แพ้ทีเคโอ4 ดวงเฮง ป.รุ่งสุรีย์ 26 พ.ค. 55 ทีจีเอ็น117 
ชนะคะแนน สานฝัน ศักดิ์นิรันรัตน์ 5 ม.ค.56 ทีจีเอ็น116.4/113.6-0.6
……………………………………………
ข้อมูลจากท่าน กอบ หทัยราษฎ์

ฟอร์มหลังศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

ฟอร์มหลัง1. ลมหวล ลูกไทวา6 107 ป. 
กดดูที่ลิงนี้นะครับ  http://s.bugaboo.tv/jgdp
จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย

มวยเข่าเหนียว แทงลึก เสียดสีเป็นรอง

ชนะคะแนน เพชรรภา ศิษย์เจ๊รภาค้าเกษตร 11 เม.ย.55 รดน.102 
ชนะน็อก1 เมืองเอก ทนายมิเชล จ.ตรัง 
ชนะคะแนน ชายสอง เทศบาลเมืองตรัง จ.ตรัง 
ชนะน็อก4 หยกเพชร ส.รวมพล 22 ธ.ค.55 วิถีไทย109.9-1.9

ฟอร์มหลัง 3. ขวัญ ส.เพลินจิต 122 ป.
 กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฟอร์มหลัง ปิ่นเงิน VS ขวัญ


ฟอร์มหลัง  กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ฟอร์มหลัง 2. เพชรกังวาล ราชานนท์ 123 ป.
 สายลับ จิตรเมืองนนท์


4. ทวน ก.กัมปนาท 123 ป. 
ชายเล็ก ควายทองยิม

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

1. ลมหวล ลูกไทวา6 107 ป. 
จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย

2. เพชรกังวาล ราชานนท์ 123 ป.
 สายลับ จิตรเมืองนนท์

3. ขวัญ ส.เพลินจิต 122 ป.
 กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ทวน ก.กัมปนาท 123 ป. 
ชายเล็ก ควายทองยิม

ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15 น

ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15 น

1. เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 104ป. เอ็กซ์ตร้า ส.ศิริลักษณ์

2. รุ่งแสงตะวัน ศิษย์นายกศิริชัย 130ป. ยอดเพชรเอก ศิษย์ดาบอ้วน

3. ฉัตรชัยน้อย ศิษย์เบญจม 117ป. หนึ่งเทพ ซากามิ

4. สานฝน ศักดิ์นิรันรัตน์ 114ป. วันมีชัย ร.ร.กีฬาโครา

ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

1. ลมหวล ลูกไทวา6 107 ป.
จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย

2. เพชรกังวาล ราชานนท์ 123 ป.
สายลับ จิตรเมืองนนท์

3. ขวัญ ส.เพลินจิต 122 ป.
กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. ทวน ก.กัมปนาท 123 ป.
ชายเล็ก ควายทองยิม

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

มวยเด็ดฝากให้เล่น อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556

ช่อง 9
ฝาก กิมซอง ศักดิ์นิรันรัตน์ 

ช่อง 7
ฝาก พัฒนา นิธิพัฒทนายความ
สิบแสน ธ.แสนแก้ว 
ทีมงานมวยไทยที่เด็ด
ให้บริการ SMS ส่ง ราคามวย ยกต่อยก ให้ทุกยก มวย ช่อง 3 ช่อง 7 เหมาะสำหรับ ตู้ที่ไม่ให้ฟังหู ก็ดู SMS ส่งยกต่อยก สนใจติดที่ mauythaiteded@gmail.com ให้ระบุ ข้อความ สมัคร SMS ราคา 50 บาท ต่อสัปดาห์ส่งทุกคู่ ทุกยกช่วงพักยกถ้าส่งทุกช่อง 3 11 NBT 9 และ 7 ราคา 150 บาท ต่อสัปดาห์

เรตโต๊ะมวยเมืองไทยที่มาตรฐาน
คู่แข่งขันน้ำหนักชกราคาเรต (ตั้งแต่เปิดจนถึงล่าสุด)
เหนือธรณี ว.วรรณทวี
พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความ
116
ต่อรอง
สะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ
บุญหลาย ศิษย์นายกจง
116
11-8
 
สิบแสน ส.แสนแก้ว
ดาวอังคาร ป.บุรีรักษ์
126

5-4
สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏจอมบึง
ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์
130

เสมอ
ราคาเรตเรียงจาก : ราคาเปิด, ปรับเปลี่ยน, ...., ราคาปิด
ราคาสีแดงหมายถึง นักมวยมุมแดงเป็นต่อ, ราคาสีน้ำเงินหมายถึง นักมวยมุมน้ำเงินเป็นต่อ


 

ศึกอัศวินดำ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2556 เวที อิมพิเรียล ลาดพร้าว เวลา 12.00
1 กิมซอง ศักดิ์นิรันรัตน์ 42 -------- 42.1-.1
  ซุปเปอร์แฟ้ม ว.คงวิเศษยิมส์ -------- 42

2 ไผ่ตัน ศิษย์หมวดวี 42 ------------42
  ประเสริฐศักดิ์ ส.ประสบโชค --------42.2-.2

3 ยอดวันใหม่ ป.บริรักษ์ 42 ------- 42
  ไมค์ ศิษย์เจ๊สายรุ้ง -------------- 42.2-.2ทีมงานมวยไทยที่เด็ด
ให้บริการ SMS ส่ง ราคามวย ยกต่อยก ให้ทุกยก มวย ช่อง 3 ช่อง 7 เหมาะสำหรับ ตู้ที่ไม่ให้ฟังหู ก็ดู SMS ส่งยกต่อยก สนใจติดที่ mauythaiteded@gmail.com ให้ระบุ ข้อความ สมัคร SMS ราคา 50 บาท ต่อสัปดาห์ส่งทุกคู่ ทุกยกช่วงพักยกถ้าส่งทุกช่อง 3 11 NBT 9 และ 7 ราคา 150 บาท ต่อสัปดาห์

น้ำหนักมวยศึกมวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556


1เหนือธรณี ว.วรรณทวี 116 ป.
พัฒนา นิธิพัฒทนายความ 116.5 ป. - 0.5 ป
2สะท้านฟ้า บอสวิคาร์ออดิโอ116 ป.
บุญหลาย สารีงามรีสอร์ท (ศิษย์นายกจง)116.9 ป.-0.9 ป.
3สิบแสน ธ.แสนแก้ว126.4 ป.-0.4 ป.
ดาวอังคาร ป.บริรักษ์ 125.8 ป.ขาด 0.8 ป.
4สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง130.4 ป.-0.4 ป.
ต๋วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ 130 ป.
ข้อสังเกตุพัฒนา สูงกว่า
สะท้านฟ้า สูงกว่า
สิบแสน  ดาวอังคาร สูสี
สิงห์ยัคฆ์ สูงกว่า

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

รายการมวยศึกมวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556


1.ลมหวล ลูกไทวา 6.....107 ป.
  จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย

2.เพชรกังวาล ราชานนท์....123 ป.
   สายลัย จิตร์เมืองนนท์

3.ขวัญ ส.เพลินจิตร.......122 ป.
   กวางเงิน ม.ราชภัฏจอมบึง

4.ทวน ก.กัมปนาท....123 ป.
   ชายเล็ก ควายทองยิมส์ คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับ  


ทีมงานมวยไทยที่เด็ด
ให้บริการ SMS ส่ง ราคามวย ยกต่อยก ให้ทุกยก มวย ช่อง 3 ช่อง 7 เหมาะสำหรับ ตู้ที่ไม่ให้ฟังหู ก็ดู SMS ส่งยกต่อยก สนใจติดที่ mauythaiteded@gmail.com ให้ระบุ ข้อความ สมัคร SMS ราคา 50 บาท ต่อสัปดาห์ส่งทุกคู่ ทุกยกช่วงพักยกถ้าส่งทุกช่อง 3 11 NBT 9 และ 7 ราคา 150 บาท ต่อสัปดาห์

มวยชอบก่อนต่อยมวยศึกมวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556


1. พัฒนา นิพิพัฒน์ทนายความ กระดูกการผ่านมวยดีกว่ามีอาวุธที่คมหนักแรง เทียบกับ เหนือธรณี มองว่าเหนือ
2. บุญหลาย น่ารองไว้ เหลียมมวย ความหนักแรงของอาวุธมวยมองว่าเหนือกว่า
3. ดาวอังคาร ต่อยเวทนี้ได้เปรียบแข็งแรง กระดูมวยต่างกันมา สิบแสนไม่น่าผ่าน
4. สิงห์พยัคฆ์๋ ถ้าล่นวงนอกจังหวะฝีมือ มีอาวุธที่หนักแรง สามารถนับน๊อค ยก 4 ต้องหนี ต่วยเป ให้ได้กินเต็ม
**หลั่งน้ำหนักผมจะมาชี้ตัวเด็ด***

ทีมงานมวยไทยที่เด็ด
ให้บริการ SMS ส่ง ราคามวย ยกต่อยก ให้ทุกยก มวย ช่อง 3 ช่อง 7 เหมาะสำหรับ ตู้ที่ไม่ให้ฟังหู ก็ดู SMS ส่งยกต่อยก สนใจติดที่ mauythaiteded@gmail.com ให้ระบุ ข้อความ สมัคร SMS ราคา 50 บาท ต่อสัปดาห์ส่งทุกคู่ ทุกยกช่วงพักยกถ้าส่งทุกช่อง 3 11 NBT 9 และ 11ราคา 150 บาท ต่อสัปดาห์มวยวันนี้เข้านะครับ ได้ตางค์บ้างหรือเปล่า

มวยเด็ดวันนี้คงพอได้กำไรบ้างนะครับ ผิดบ้างถูกบ้าง
แต่ต้องขอโทษสมาชิกทางเมล์นะครับ เน็ตล่ม เลยต้องส่งทางเวบไซส์  โดย Update ข้อมูล ทางมือถือ ตัวอย่าง  http://muaythaideedee.blogspot.com/2013/01/26-2556-1400.html#comment-form
การแก้ไขปัญหาท่านจะได้รับข้อมูลตลอด   ท่านสามารถ เข้าเป็นสมาชิก ลิงค์ นะครับ http://www.google.com/friendconnect/signin/home?st=e%3DAOG8GaDfjr1x%252FpoOjNVXlJy0%252BTHS0yJc7sUiXRbJwW8h1xEjasuTwI7mM5weL6Tqm7RCecLPpSOwxsYzX8VQia1sSeJ1bsYtdmxrfOGmX7RXXI%252F0HX3r69EIvTSmqgOhMAL%252FxNBAk3L68viXiv1dbVjoKfwU13Hn%252BAkd087hSPXyrNoZ6Aplceq8E4s%252BnO3v%252B02nXgh%252Bvl13JSUWJkJQh6hlsSAc6400qrcLxqNjaHAzGj0BeOJWT5sGFC5ivX7q63ZA2BMVZH3IEQQBFf6dZ62dacOTHjVpug%253D%253D%26c%3Dpeoplesense&psinvite=&subscribeOnSignin=1

ผลมวยตู้ว้นเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556

 
ศึกจ้าวมวยไทย
วัน เสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย
เวลา 12.15น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1เด่นพนม ร.ร.กีฬาโคราช130ชนะคะแนน
วันวิเศษ ว.วิวัฒนานนท์130-
2เกรียงไกร ต.ศิลาชัย138ชนะคะแนน
ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์138-
3อุ้ยเสี่ยวป้อ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว127ชนะคะแนน
สายันต์น้อย ต.หลักสอง127-
4เดชฤทธิ์ ศิษย์เบญจม116-
ลมเหนือ เล็กเทอร์โบ116ชนะคะแนน
 
ศึกมวยดีวิถีไทย
วัน เสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว
เวลา 14.00น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1เทพนรินทร์ ช.โค้วยู่ฮะอีซูซุ123-
เพชรไชยา ส.สริญญา123ชนะคะแนน
2ยิ้มสยาม อู๊ดดอนเมือง129ชนะคะแนน
เสือสมุทร เกียรติเจริญชัย129-
3เพชร จี.แอล.สูท128ชนะคะแนน
เพชรทวีศักดิ์ เกียรติเจริญชัย128-
4น๊อตใหม่ อ.นิตยาพร104-
ศิษย์รัก ส.สุรเดช104ชนะคะแนน
 
ศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น
วัน เสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
เวทีมวย ลุมพินี
เวลา 16.00น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1เพชรพระแท่น ครัวไพเราะระยอง101ชนะคะแนน
นิวเคลียร์ จ่ายุทธกองสืบ101-
2มงกุฏเงิน ส.เทียนโพธิ์117ชนะน็อกยก3
รักสุรินทร์ เกียรติประภัสร์117-
3เทพพิทักษ์ แสงจันทร์ขอนแก่น109ชนะคะแนน
พันฤทธิ์ ส.รุ่งเจริญกิจ109-
4แสนแสบ ครัวไพเราะระยอง125ชนะคะแนน
เพชรสาเกตุ น้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม125-
 

น้ำหนักศึกมวยไทยลุมพินีทีจีเอ็น วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556 เวทีมวยลุมพินี เวลา 16.00


1 เพชรพระแท่น ครัวไพเราะระยอง 101 ----- 101*
   นิวเคลียร์ จ่ายุทธกองสืบ ----------------- 101

2 มงกุฏเงิน ส.เทียนโพธิ์ 117 ----------117.4-.4
   รักสุรินทร์ เกียรติประภัสร์ ------------- 117.4-.4*

3 เดชพิทักษ์ แสงจันทร์ขอนแก่น 110 ------108.2
   พันฤทธิ์ ส.รุ่งเจริญกิจ ------------------- 109*

4 แสนแสบ ครัวไพเราะระยอง 125 ------- 125.2-.2*
   เพชรสาเกตุ น้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม -------- 127-2

น้ำหนักศึกมวยดีวิถีไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556 เวที อิมพิเรียล ลาดพร้าว เวลา 14.00
1 เทพนรินทร์ ช.โค้วยู่ฮะอีซูซุ 123 ----124.7-1.7
   เพชรไชยา ส.สริญญา ----------------123.6-.6

2 ยิ้มสยาม อู๊ดดอนเมือง 129 --------- 133-4
   เสือสมุทร เกียรติเจริญชัย ------------ 129.9-.9

3 เพชร จี.แอล.สูท 128 ------------ 129.9-1.9
   เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่งนิรันดร์ ----------- 130-2

4 น็อตใหม่ อ.นิตยาพร 104 ---------104.4-.4
  ศิษย์รัก ส.สุรเดช ------------------- 104

น้ำหนักศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ 26 มกราคม 2556 เวทีมวย สยามอ้อมน้อย

1 เด่นพนม ร.ร.กีฬาโคราช 130......130.8-.8 ป.
วันวิเศษ ว.วิวัฒนานนท์ 130.......,129 ป. ขาด 1 ป.

2 เกรียงไกร ต.ศิลาชัย 138........138.8-.8 ป.
ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์ 138.....,,140-2 ป.

3 อุ๊ยเสี่ยวป้อ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว 127.......128-1 ป.
สายันต์น้อย ต.หลักสอง 127.......128-1 ป.

4 เดชฤทธิ์ ส.จ.ต้อยแปดริ้ว 1116....115.6 ป. ขาด 0.4 ป.
ลมเหนือ เล็กเทอร์โบ 116........117-1 ป.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

ทัศนะมวยศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ 26 มกราคม 2556 เวทีมวย สยามอ้อมน้อย


1.เด่นพนม ร.ร.กีฬาโคราช 130ป. มวยเข่าปล้ำตี ทรหดแข็งแรงมีหมัดศอกเสริม
   วันวิเศษ ว.วิวัฒนานนท์ มวยเข่าขวางดันแทง ทรงมวยและสีเสื้อได้เปรียบ
2.หนึ่งเทพ ซากามิ 117ป.มวยฝีมือ ดักเตะดักแทงต่อยแรง มีศอกเสริม รูปร่างได้เปรียบ
  ฉัตรชัยน้อย ส.จ.ต้อยแปดริ้ว มวยฝีมือ เก๋าเกมเหลี่ยมเชิงดี
3.เกรียงไกร ต.ศิลาชัย 138ป.ทรหดครบเครื่อง เหลี่ยมเข่าในปล้ำตีดี หมัดศอกแรง
   ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์ สูงยาว เข่าขวาง ดันแทง หมัดศอกแรง รูปร่าง ได้เปรียบ
4.เดชฤทธิ์ สจ.ต้อยแปดริ้ว114ป.ครบเครื่อง เชิงดี เป็นมวยกว่า
   ลมเหนือ เล็กเทอร์โบ ครบเครื่องเข่าดี เชิงเป็นรอง

ศึกมวยดีวิถีไทย ทัศนะมวยวัน เสาร์ 26 มกราคม 2556 เวทีมวย อิมพิเรียล ลาดพร้าว


1. เทพนรินทร์ ช.โค้วยู่ฮะอีซูซู    123 ป.มวยบู๊ทรหดเตะต่อยแรง ต้นๆลุ้นนับน็อกได้
    เพชรไชยา ส.สริญญา พระเอกภูธร ฟอร์มสด เข่าดี ยืนระยะมั่นคงกว่า
2. ยิ้มสยาม อู๊ดดอนเมือง  (มาแทนเรือเอก) 129 ป. เตะหนักต่อยแรงอาวุธมวยหลากหลาย อาวุธออกชัดเจน
    เสือสมุทร เกียรติเจริญชัย มวยเข่าปล้ำตีแทง มีหมัดศอกเสริม แข็งแกร่ง

3. เพชร จี.แอล.สูท 129 ป.มวยจังหวะฝีมืออย่างเทพ อาวุธออกได้สุดโหดดุดัน เข่าในมีไล่แขนเด้งตีสู้
     เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่งนิรันดร์ บู๋ทรหด ครบเครื่องกล้าแลกกล้าชนแข็งแกร่งสภาพร่างกายดีกว่า

4. สะหม้อ ส.ทนายวิรัตน์  101 ป.เตะคล่องเชิงดีออกอาวุธได้รวดเร็วความเป็นมวย และไอคิวมวยดีกว่า
    ศิษย์รัก ส.สุรเดช ครบเครื่องเชิงเป็นรองฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดี

ทัศนะมวยศึกมวยไทย 7 สี วัน อาทิตย์ 27 มกราคม 2556 เวทีมวย ช่อง7


1.เหนือธรณี ว.วรรณทวี มวยบู๊ทรหดเข่าปล้ำตีแข็งแกร่งลูกเตะขาต่อยหมัด ดักแทง ดันแทง
พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความไล่แขนขวางแทงมีศอกเสริมศอกคม
2.สะท้านฟ้า บอร์สวิคาร์ออดิโอ  เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่ ช่วงชกดี ช่วงล่างได้ยาวเป็นลักษณะมวยเข่าอาชีพล๊อคในแทงได้ทุกลูก
บุญหลาย ศิษย์นายกจงมวยสองกาด แข็งซ้ายแรง เข่าลอย ดักแทง เข่าในเหนียวแน่ มีศอกนำล๊อคเอวเททิ้ง
เหลี่ยมมวยดี มีลูกตัดล่าง
3.สิบแสน ส.แสนแก้วมวยเข่าปล้ำตีทรหดแข็งแรงการผ่านมวยเป็นรองแถมฟอร์มแย่อีกต่างหาก
ดาวอังคาร ป.บริรักษ์มวยเข่าปผล้ำตีทรหดแข็งแรง ยืนระยะมั่นคงกว่า
4.สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฎจอมบึงเน้นตั้งรับดักเตะดักแทง เชิงดีเป็นมวยกว่า
ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์มวยทรหดครบเครื่อง เตะแรงเหลี่ยมเข่าเด้งตีแทงแล้วคาแข็งแรง

ช่องTGN เสาร์ที่ 26/01/561.เพชรพระแท่น ครัวไพเราะระยอ 101 ป.*
นิวเคลียร์ จ่ายุทธกองสืบ
2.มงกุฏเงิน ส.เทียนโพธิ์ 116 ป.
รักสุรินทร์ เกียรติประภัสร์*
3.ยอดสยาม กีล่าสปอร์ต 110 ป.
พันฤทธิ์ ส.รุ่งเจริญกิจ*
4.แสนแสบ ครัวไพเราะระยอง 125 ป.*
เพชรสาเกตุ น้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม 

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

ลอกมาจากหนังสือมวย วิจารณ์มวย ช่อง 7 อาทิตย์ที่ 27 ม.ค.56


ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย เวลา 12.15 น
1. เด่นพนม รร.กีฬาโคราช    130ป.
    วันวิเศษ ว.วิวัฒนานนท์  

2. เกรียงไกร ต.ศิลาชัย 138ป.
    ก้องนครบาล ส.กิจรุ่งโรจน์ 

3. อุ้ยเซี่ยวป้อ ซูจิบะหมี่เกี๊ยว  127ป.
    สายันต์น้อย ต.หลักสอง  

4. เดชฤทธิ์ ส.จ.ต้อยแปดริ้ว   114ป.
     ลมเหนือ เล็กเทอร์โบ  

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

รายการมวยศึกมวยดีวิถีไทยวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556

รายการมวยศึกมวยดีวิถีไทยวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
1.เทพนรินทร์ ช.โค้วยู่ฮะอีซูซู
เพชรไชยา ส.สริญญา 123 ป.

2.เรือเอก ท.เทพสุทิน
เสือสมุทร เกียรติเจริญชัย 129 ป.

3.เพชร จี.แอล.สูท
เพชรทวีศักดิ์ ว.รุ่งนิรันดร์ 128 ป.

4.สะหม้อ ส.ทนายวิวัฒน์
ศิษย์รัก ส.สุรเดช 101 ป.

ฟอร์มหลังรอบปูนเสือคู่ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.


1. เหนือธรณี ว.วรรณทวี    116 ป.

เหนือธรณี ว.วรรณทวี จากขอนแก่น มวยจังหวะฝีมือ สูง 171 ซม.อายุ 20 ปี เกิดเดือนธันวาคม วงนอกดีมาก ลูกเตะขาต่อยหมัด ดักแทง ดันแทง มีศอกนำมีลูกถีบหน้าโชว์ ปฎิกริยาการออกอาวุธดีมาก ชก 61 ครั้ง ชนะ50 แพ้ 11 ครั้ง ๆสุดท้ายแพ้คะแนนสะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ 

    พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความ

พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความ จาก อ.ศิริรินธร อุบลราชธานี  จังหวะฝีมือนอกได้ในดี มีลูกดักแทง เด้งตีดีไล่แขนเก่งมาก จับในดี  มีศอกเสริม คมมาก ชนะน๊อคยก 4  ป่าหวาย เกียรติวินัย  
*** มวยคู่นี้ เรื่องอาวุธคมจะอยู่ที่ พัฒนา มีสิทธิ์นับน๊อคได้ เป็นมวยมาแทนมวยในรายการ  ไหวพริบการออกอาวุธ ได้เร็วจะอยู่ที่ เหนือธรณี จะต้องหนีการตกรอบให้ได้ 


2. สะท้านฟ้า ก.กิตติพงษ์ 116 ป.

สะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ จากสงขลา สูง 171 ซม.อายุ 17 ปี เกิดเดือนมกรคม เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่ ช่วงชกดี ช่วงล่างได้ยาวเป็นลักษณะมวยเข่าอาชีพล๊อคในแทงได้ทุกลูก
ล๊อคคอแทงท่าสะพายแล่ง ตะแคงข้าง เหนียวแน่มากแรงดี ชกมา 61 ครั้ง ชนะ 50 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง แพ้ 10 ครั้ง ครั้งสุดท้ายชนะเหนือธรณี ว.วรรณทวี

    บุญหลาย ศิษย์นายกจง  
 ญหลาย ศิษย์นายกจง จากเดชอุดม ซ้อมที่จังหาร ค่ายนายก จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มวยสองกาด แข็งซ้ายแรง เข่าลอย ดักแทง เข่าในเหนียวแน่ มีศอกนำล๊อคเอวเททิ้ง
เหลี่ยมมวยดี มีลูกตัดล่าง  ชนะน๊อคยก 4  เพชรไทย ท.เทพสุทิน  อย่างเหนือชั้น ลูกที่น่าระวังคือแข่งซ้ายนำ เข่าลอย ศอกตาม ล๊อคในแทงเข่า เป็นมวยที่สร้างจังหวะเก่งมาก 
**มวยคู่นี้ ลูกรัดในแทงดี ช่วงชกดี จะูอยู่ที่ สะท้านฟ้า อาวุธคมจะอยู่ที่ บุญหลาย นับน๊อคได้เป็นการการันตรีการเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ฟอร์มหลังรอบปูนเสือคู่ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.

มวยไทย7สี 23 ธ.ค.55 สะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ vs เหนือธรณี ว.วรรณทวี  คลิกลิงค์ด้านล่างนะครับ

http://www.bugaboo.tv/watch/41545


 เพชรไทย ท.เทพสุทิน vs บุญหลาย ศิษย์นายกจง คลิกลิงค์ด้านล่างนะครับ
 : http://www.bugaboo.tv/watch/41546


คลิปมวยไทย7สี 9 ธ.ค.55 พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความvs ป่าหวาย เกียรติวินัย คลิกลิงค์ด้านล่างนะครับ

http://www.bugaboo.tv/watch/39968


คู่ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.1. เหนือธรณี ว.วรรณทวี    116 ป.
    พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความ

2. สะท้านฟ้า ก.กิตติพงษ์ 116 ป.
    บุญหลาย ศิษย์นายกจง   

3. สิบแสน ส.แสนแก้ว    126 ป.
    ดาวอังคาร ป.บริรักษ์   

4. สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   131 ป.
    ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์  

ผลมวยสัปดาห์นี้


 
ศึกจ้าวมวยไทย
วัน เสาร์ที่ 19 มกราคม 2556
เวทีมวย สยาม อ้อมน้อย
เวลา 12.15น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์117-
เสือบิน เกียรติเจริญชัย117ชนะน็อกยก2
2อังกอร์ แสนพลังชัย108ชนะคะแนน
ณ เดช ต.หลักสอง108-
3ชาญทัวร์ ก้าวไกลยิม149ชนะคะแนน
วัชรเล็ก อ.ขวัญเมือง149-
4ฤทธิเดช ส.มีอุดร106ชนะน็อกยก2
สกัดเพชร ม.ราชภัฎจอมบึง107-
 
ศึกมวยดีวิถีไทย
วัน เสาร์ที่ 19 มกราคม 2556
เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว
เวลา 14.00น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1มณีเจ็ดแสง ส.เทียนโพธิ์118ชนะคะแนน
สะเก็ดทอง ส.ทุ่งโพธิ์118-
2ศรชัย ส.ยิ่งเจริญการช่าง127-
ฤทธิชัย ก.สกุลเชื้อ127ชนะคะแนน
3มะเฟืองน้อย ช.โรจน์สุรางค์122ชนะคะแนน
ซุปเปอร์เจ๋ง ส.ยิ่งเจริญการช่าง122-
4เพชรผาแต้ม เบิ้มภูดิน114ชนะน็อกยก2
เมืองสยาม ส.บุญเยี่ยม114-

ศึกอัศวินดำ
วัน อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
เวทีมวย อิมพีเรียล ลาดพร้าว
เวลา 12.00น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1ก้องไกร แก้วสัมฤทธิ์100-
กำแพงเพชร ว.พัฒนสังวาลย์100ชนะน็อกยก1
2หลักหาย พ.ธนากร121ชนะคะแนน
เพชรพันล้าน ส.ศรีวิชา121-
3จงสนั่น จ่าบ่าวกองสืบ100ชนะคะแนน
ปลุกเสก ส.กิตติชัย100-
 
ศึกมวยไทย 7 สี
วัน อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
เวทีมวย ช่อง 7 สี
เวลา 13.45น.
คู่คู่แข่งขันน้ำหนักผลการชก
1ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์116-
เพชรน้ำงาม ส.มีอุดร116ชนะน็อกยก1
2สิงห์พรชัย ส.สริญญา116-
ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยุเด็น116ชนะน็อกยก3
3ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม146-
เพชรมงคล ท.เทพสุทิน146ชนะคะแนน
4ยอดบัวงาม แป้งเย็นไอโอเดิมร์130เสมอ
ยอดสยาม ส.โชคอำนวย130-
 

คู่ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ช่อง 7 สี ถ่ายทอด เวลา 13.45น.1. เหนือธรณี ว.วรรณทวี    116 ป.
    พัฒนา นิธิพัฒน์ทนายความ

2. สะท้านฟ้า ก.กิตติพงษ์ 116 ป.
    บุญหลาย ศิษย์นายกจง   

3. สิบแสน ส.แสนแก้ว    126 ป.
    ดาวอังคาร ป.บริรักษ์   

4. สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   131 ป.
    ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์  


มวยน่าเล่นน่าวัดวันนี้20 มค 56


*มวยไทยทีเด็ด*
ช่อง 9
1. ก้าวไกล  ถอยหลังหกล้ม ออกอาวุธเร็ว หมัดเท้า เข่าศอก ออกได้เป็นชุดๆ ไม่ยั้งยันครบยก
2. หลักหาย กับเพชรพันล้าน เป็นของแปลกหายไปนานวันนี้จับมาแสดงและมีข่าวว่าจะมีนักมวยเก่ามาคุยกับทีมจะขอต่อยกับหลักหาย ไฟล์ต่อ ไป ดูนะครับถ้าต่อแพงมากก็อย่าต่อนะ เขาเอามาแสดงให้ดูครับ 
3. จงสนั่น ถือว่าเป็นเจ้าบ้าน มวยทรงเดียวกัน  ชินเวทีส่วนคู่ชกพึ่งก้าวเข้าสูเวทีเมืองกรุง

ช่อง 7 1. เพชรน้ำงาม ส.มีอุดร มวยฟอร์มสดแต่ให้ระวังการเข้ามวยหลวมเวลามวยมีอาการแล้วไล่ต่อยจะเจอศอก+หมัดสวนของ ยอดภพ อีมิเน้นท์แอร์ มีสิทธิ์หลับได้ ลุ้นนับน๊อค ผ่านยก 2 ไปไม่น๊อคเล่นเป็นที่เด็ด 

2.  
ศักดิ์ชัยน้อย เอ็มยูเด็น ฟอร์มสดเหลือหลายน่าหมัดเท้า เข่า ศอก หนักทุกกอก ได้เปรียบรูปร่างจะเอาจริงเพื่อลุ้นเข้ารอบสอง ก่อน ลุ้นนับน๊อค สิงห์พรชัย ส.สริญญา เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่แรงดี แต่ เชิงมวย เหลี่ยนตัวเป็นรอง ไม่ต้องต่อแพงนะครับได้เล่นแน่นอน เพราะ มีการปล่อยข่าวเล่น สิงห์พรชัย ไม่แน่ครับอาจจะเหมือนคู่ หนึ่งพิชิต มวยฝีมือต่างกันมากครับ มวยไม่มีอะไร เล่นเป็นทีเด็ดได้ แต่อย่าต่อแพง มีราคาออกตัวบังทุนไว้ครับ มีกลิ่นแปลกๆๆ   
คู่ ในที่ สุด ก็เปลี่ยนจากแซมซั่น มาลงตัวที่ ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม ไม่ต้องห่วงถึงจะมาแทน ก็ซ้อมดี วิ่งทุกวันนะครับ ลงนามกับน้องๆ ในค่ายทุกวัน ถึงจะรู้ตวกะทันหัน แต่เจนตนา เขาจะให้นิลมงคลหรื อ เพชรมงคล ท.เทพสุทิน เกิดนะครับ เป็นเก๋ากระดูกการผ่านมวยมาดีมาก  ถือว่าเป็นการสับขาหลอกให้แฟนมวยงงกันเปลี่ยนบ่อยมาก คู่นี้ดูเรตแล้ว ใครต่อรอง ผมให้ รอง ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม ได้ราคาบังกินสองข้างครับ มันเป็นละครแต่มวยไม่ม้วนเดียวแน่นอน  เข้า ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม ไว้ ได้ราคาบังทุน กินสองข้าง อย่าคิดมาก  มวยอะไร รู้ตัวตั้งนาน วางไว้จะต่อย 138 ป.แต่วันชั่งปล่อยน้ำหนักมา 146 ป. เพชรมงคล ปล่อย เวทมาถึง 8 ป.ไปกินอะไรมาอ้วนเร็วจัง เล่นอะไรกันครับ รอง ศักดิ์สงคราม ภพธีรธรรม ไว้แล้อย่าลืมบังทุนนะครับ

4.
ยอดบัวงาม แป้งเย็นไอโอเดิร์ม เป็นมวยทรงเดียวกัน จอดแตะก้านคอด้วยกันทั้งคู่ พบ ยอดสยาม ส.โชคอำนวย ซึ่งดูจะเข้มแข็งแรงกว่า เพราะ ผ่านมวยมากยกมามากกว่า ได้ เปรียบถ้าเป็นรองต้องรอง การแก้ทางมวย คงกันมาอย่างดี ยอดสยามเป็นมวยจังหวะ2  พรุ่งนี้หลังชั่งผมจะมาชี้ วยเด็ดนะ  อยู่ยอดสยาม ระยะยาวกินแน่ครับ รอจังหวะ ราคาดีๆๆ เข้ายอดสยามไว้ครับ 

 

ทัศนะมวยเด็ดมวยน่าเล่น มวยไทย 7 สี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. เวทีมวยช่อง 7 สี

v id="DIV_YNG_47237"> **************ใส่ข้อความตรงนี้****************************** ****กดแช...